Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hälsoskador vid passiv rökning

Passiv rökning innebär att icke-rökare andas in luft som är förorenad av tobaksrök.

Uppdaterad den: 2013-02-06

Annons

Vid passiv rökning utsätts man för samma ämnen som vid aktiv rökning, och kan få i sig lika mycket av många av de hälsoskadliga ämnena som om man själv hade rökt flera cigaretter .

  • Många icke-rökare känner obehag vid passiv rökning, också under korta perioder. Vanliga symtom är ögonirritation, hosta, sveda i halsen, huvudvärk, trånghet i bröstet och andfåddhet.
  • Vid långtidsexponering för passiv rökning ökar risken för att få lungcancer med 20 %. Av de årliga fallen av lungcancer i Sverige, är det cirka 60 fall som beror på passiv rökning.
  • Passiv rökning ökar risken för hjärtinfarkt med 30 %. Både aktiv och passiv rökning leder till en förändring av fettprofilen i blodet, något som ökar risken för åderförfettning. I Sverige räknas det med att det varje år dör 400-500 aldrig-rökare av hjärtinfarkt förorsakad av passiv rökning.
  • Passiv rökning kan leda till kärlkramp hos personer med hjärtsjukdom
  • Passiv rökning är särskilt farlig för små barn. Tobaksrök gör att lungorna fungerar sämre, och att slemhinnorna i luftvägarna blir mer mottagliga för infektioner. Därför får små barn fler luftvägsinfektioner och öroninflammationer om de växer upp i en rökfylld innemiljö.
  • Passiv rökning ökar förekomsten och allvarlighetsgraden av astmaanfall hos astmatiker. Långvarig passiv rökning ökar risken för kroniska luftvägssymtom.
  • Rökning under graviditeten kan leda till komplikationer i graviditeten, för tidig födsel och ökar även risken för dödfödsel.
  • Om mamman röker under graviditeten ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det har också setts en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd om barnet utsätts för passiv rökning efter födseln, även om mamman inte har rökt under graviditeten.

Varje år dör det cirka 500 människor av passiv rökning i Sverige.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons