Fråga Doktorn

Fråga   Sex & relationer

Fråga: Sex med HIV

Om man väl fått HIV och vill ha sex, är det ju själva sperman som orsakar risken for smitta vid samlaget. Skulle man då som HIV-positiv göra en operation där man sätter stopp för spermaproduktionen och därmed som HIV-positiv kunna ha samlag igen utan att någon större smittorisk finns?

Svar:
Frågan är mycket interessant därför att HIV till stor del smittar genom sperma. Men detta är inte hela sanningen - HIV smittar även via blodet och via sår och infektioner som är vanligt förekommande på våra slemhinnor. Detta gäller vid menstruation. Smitta kan ske från mor till barn vid födseln.


HIV har även visat sig smitta beroende på om annan sexuellt överförd infektion (STI) förligger, - och inte enbart sällan förekommande STI som gonorré och syfilis, - men även vid i Sverige så vanliga STI som klamydia och genital herpes. Den ökade risken gäller då både om det är den HIV-positiva partnern som har en annan STI såväl som om det är den HIV-negativa. HIV-virus kan alltså tyvärr smitta helt oberoende av spermier.


För HIV-positiva som behandlas med bromsmediciner så vet man att mängden virus i blod såväl som i sperma ofta minskar mycket påtagligt i mängd, ofta till "icka mätbara" virusmängder. Bland HIV positiva som gavs bromsmedicner skapade detta länge stor optimism, inklusive den tro att man då med obefintlig risk kunde ha samlag utan kondom. Detta har dock visat sig kunna vara en ödesiger övertro eftersom smittorisken vid oskyddade samlag inte heller då är obefintlig. Det finns en het pågående internationell diskussion om detta ämne.


Med vänlig hälsning

Geo von Krogh, docent och överläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Jaydess

2016-05-17 | 22:13

av Suzanne Lindström

Hur smittar klamydia?

2016-04-26 | 23:22

av Eva Rylander

Kan jag blivit smittad?

2012-05-14 | 16:14

av Annika Johnsson

Kondylom?

2012-04-9 | 13:32

av Annika Johnsson

Orolig efter kondylombehandling

2012-03-2 | 11:34

av Annika Johnsson

Cellförändringar och p-piller

2012-02-19 | 13:02

av Sven-Eric Olsson

Kolossal klåda efter wartec!!

2011-12-1 | 14:30

av Annika Johnsson

Cellförändring / otrohet?

2011-11-14 | 19:23

av Annika Johnsson

Kondylom

2011-11-17 | 12:30

av Annika Johnsson

Impotens och hjärtinfarkt

2011-07-21 | 11:58

av Mikael Lehtihet

För tidig utlösning

2011-06-22 | 22:11

av Mikael Lehtihet

Tycker inte om sex. Kan/måste jag lära mig?

2011-05-12 | 22:25

av Suzanne Lindström

Latent herpes

2011-04-14 | 17:59

av Annika Johnsson

Klamydia - hur lång tid tar behandlingen?

2011-03-31 | 15:40

av Annika Johnsson

Vaginism

2011-02-18 | 10:23

av Lena Marions


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.