Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Könssjukdomar

Könssjukdomar, sexuellt överförda sjukdomar, sprids via sexuella kontakter. Ju fler sexuella partners man har, desto större är risken att få könssjukdomar.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Sök läkare om du misstänker könssjukdom

Vissa könssjukdomar (gonorr&eacute, HIV, klamydia och syfilis) omfattas av Smittskyddslagen (så kallade samhällsfarliga sjukdomar). Om man misstänker att man kan vara smittad av någon av dessa sjukdomar är man därför skyldig att utan dröjsmål söka läkare. Läkaren tar då de prov som kan behövas för att fastställa en diagnos. Den enskilde är också skyldig att följa förhållningsregler samt lämna uppgifter som behövs för eventuell smittspårning. Patienten har rätt till kostnadsfri undersökning och vård vid misstanke om samhällsfarlig sjukdom. De flesta könssjukdomar kan undvikas om man har säkert sex (det vill säga använder kondom) och de flesta av dessa sjukdomar kan numera botas om de upptäcks och behandlas på ett tidigt stadium.

Annons
Annons

Gonorr&eacute

Orsaken till sjukdomen är en bakterie som kan ge infektioner i könsorganen, men också i svalg och ändtarm. Om infektionen inte behandlas kan man på längre sikt bli steril. Symtomen varierar, alltifrån rikliga, gulvita flytningar från penis eller livmoderhals, sveda vid urinering, till fall helt utan symtom. En del av alla smittade, f.a. kvinnor, saknar symtom och kan därför ha sjukdomen under en lång tid innan diagnosen kan ställas.

Diagnosen ställs genom att påvisa bakterier i prov från urinrör, livmoderhals, svalg och ändtarm. Behandlingen är med någon sorts antibiotika. Gonorr&eacute omfattas av Smittskyddslagen (se ovan).

Genital herpes

Orsakas av herpessimplex virus. Genital herpes finns primärt på könsorganen och runt ändtarmsöppningen. De första utbrotten av genital herpes startar i regel inom en vecka efter att man blivit smittad, men det kan i vissa fall ta längre tid.

Symtomen är grupper av små vätskande blåsor på en svullen och röd botten. Brustna blåsor kliar och är smärtsamma. Lyckligtvis läker de av sig själva utan att lämna bestående ärr. Däremot har de hos vissa en tendens att komma tillbaka gång på gång. Samtidigt med utbrotten får man ofta feber, svullna lymfknutar och känner sig allmänt hängig. Diagnosen ställs på sårens karakteristiska utseende samt genom prov från såren.

Det finns inget botemedel mot genital herpes, men det finns medel att använda mot herpesvirus som kan göra att utbrotten inte varar lika länge.

Annons
Annons

HIV-infektion/AIDS

Är den mest allvarliga av alla könssjukdomar och orsakas av ett virus som kallas HIV. HIV angriper kroppens immunförsvar, vilket betyder att en HIV-smittad person väldigt lätt smittas av, och till och med dör, av infektioner som inte utgör något problem för en frisk person. HIV/AIDS upptäcktes först bland homo- och bisexuella män och bland människor från Afrika söder om Sahara och Karibien. Sjukdomen är dock på frammarsch bland heterosexuella och särskilt bland unga människor som reser mycket. Särskilt utsatta är personer med många olika partners samt sprutnarkomaner.

Viruset finns i kroppssekret, bland annat i sperma och slidsekret och smittar genom små sår på könsorganen som uppstår under sex. Symtomen varierar mycket och kommer vanligen först efter flera år. Många är helt symtomfria, medan andra får feber, diarr&eacute, svettningar under natten. Åter andra känner sig allmänt hängiga, går ned i vikt och får svullna lymfkörtlar. Diagnosen ställs genom att påvisa HIV-antikroppar i blodet. Om man skall vara helt säker, bör det gå upp till tre månader efter det aktuella smittillfället tills man testar sig. Innan man fått svar på provet skall man därför endast ha säkert sex.

Det finns inget botemedel mot HIV/AIDS, men ju snabbare diagnosen ställs desto bättre kan läkaren hjälpa dig. Det finns idag dock effektiva läkemedel som kan öka din livskvalitet och förlänga din livstid.

HIV omfattas av Smittskyddslagen (se ovan).

Klamydia

Är den vanligaste och snabbast spridande könssjukdomen. En stor ökning av antalet fall har skett under de senaste åren. Många smittade har få eller inga symtom, vilket ökar risken att få kroniska inflammationer i äggledarna, samt långtidspåverkningar som sterilitet och graviditet utanför livmodern. Risken att bli steril av klamydia är upp till 40 procent för kvinnor som inte behandlar infektionen.

Symtomen omfattar flytningar från penis eller livmoderhals, en stum smärta i underlivet samt svidande eller brännande känsla i könsorganen särskilt när man urinerar.

Diagnosen ställs genom urinprov eller via provtagning med bomullspinne från urinrör och livmoderhalsen.

Behandlingen är en antibiotikakur. Ett kontrollprov efter avslutad behandling kan tas om man så önskar.

Klamydia omfattas av Smittskyddslagen.

Kondylom

Är vårtor på könsorganen och orsakas av ett virus som kallas Humant Papillomvirus (HPV). Viruset har betydelse för utvecklingen av cellförändringar/cancer på könsorganen. Förekomsten av könsvårtor ökar kraftigt, men det kan gå flera månader från det att du blir smittad tills det att du själv utvecklar könsvårtor. Vårtorna är antingen blomkålsliknande eller flata. De finns som regel på och omkring penishuvudet, på blygdläpparna och kan hos båda könen finnas i och runt ändtarmen. Enstaka gånger ses även kondylom i munhåla och svalg. Symtomen kan förvärras om ditt immunförsvar är nedsatt, om du är gravid eller har diabetes.

Diagnosen ställs kliniskt genom att man inspekterar underlivsområdet ev. med förstoringsutrustning. Om det visar sig att du blivit smittad kan din läkare erbjuda dig behandling med medicin mot könsvårtor. Vid bestående problem kan din läkare remittera dig till en hudläkare, som bland annat kan erbjuda någon form av kirurgisk behandling. Det är dock viktigt att göra klart för sig att behandlingen i vissa fall blir långvarig.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Syfilis

Syfilis är en könssjukdom som orsakas av en bakterie. Syfilis förekommer lyckligtvis sällan i Sverige. Symtomen kan indelas i tre stadier.

  1. Upp till 12 veckor efter det att man blivit smittad uppstår en eller flera oömma, rödaktiga sår på penis, blygdläppar, runt ändtarmsöppningen och ibland också på läpparna. De försvinner efter ungefär en vecka.
  2. Upp till sex månader efter smittan utvecklas rödaktiga utslag på kroppen. Samtidigt med utslagen har man ofta influensaliknande symtom: feber, halsont, trötthet i musklerna samt allmän hängighet. Sök omgående läkarhjälp.
  3. Om sjukdomen inte behandlas kommer symtomen att försvinna. Efter många år kan sjukdomen återkomma och ge allvarliga symtom. Diagnosen ställs genom att påvisa mikroorganismer och/eller genom att påvisa antikroppar i blodet. I de tidiga stadierna kan syfilis behandlas med antibiotika.

Vad kan jag göra för att undvika könssjukdomar?

Genom att använda kondom skyddas man mot de allra flesta könssjukdomar inklusive HIV.

När ska jag gå till läkare?

  • Om du har något av ovannämnda symtom.
  • Om du haft sex utan kondom och vill testa dig.
  • Om du vill prata om säkert sex, könssjukdomar och hur man skyddar sig.
  • Då du har skäl att anta att du smittats av en könssjukdom som lyder under Smittskyddslagen, och kanske fått ett partnerbrev, är du dessutom skyldig att söka läkare.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.