Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Klamydia

I Sverige är klamydia en mycket vanlig könssjukdom. Sjukdomen diagnostiseras oftast hos unga människor, men finns i alla åldrar. Klamydia bör tas på allvar, då det i värsta fall kan leda till infertilitet.


Uppdaterad den: 2015-11-15

Annons

Chlamydia trachomatis är en bakterie som bland annat orsakar könssjukdomen klamydia. I Sverige är klamydia en mycket vanlig könssjukdom. På grund av dess konsekvenser ska klamydia tas allvarligt och behandlas. Klamydia är vanligast hos unga människor, men kan ses i alla åldrar. En del kvinnor med klamydia får en allvarlig underlivsinflammation som på sikt kan betyda att de inte kan få barn. Kanske finns detta samband även hos män.

Hur får man klamydia?

Klamydia smittar framför allt genom sexuell kontakt. Mödrar med klamydia kan smitta sina barn under förlossningen. Smittade barn kan få en ögoninflammation eller i sällsynta fall lunginflammation.

Om infektionen ger symtom, visar dessa sig en till tre veckor efter det att man blivit smittad.

Annons
Annons

Du kan ha klamydia utan att ha symtom

Klamydianfektionen ger ofta få symtom. Detta gäller båda könen. Många (minst hälften av alla med klamydia) har inga symtom alls.

Klamydia kan dock ge vissa symtom:

  • Urinrörsinflammation är hos män ett viktigt symtom. Det förekommer ofta klara flytningar från urinröret, liksom det också kan förekomma klåda och sveda vid urinering.
  • Hos kvinnor kan det förekomma flytningar från slidan samt sveda vid urinering.
  • En klamydia-infektion i ändtarmen kan ge flytningar och smärtor samt tendens till diarré.
  • Klamydia kan även sitta i ögonen, och visar sig då ofta som ett rött öga.

Goda råd

  • Ha säker sex - använd kondom!
  • Är du osäker, kontakta din läkare som kan undersöka och behandla dig. Kontrollera dig hellre en gång för mycket än en gång för lite – även om du inte har några symtom!
Annons
Annons

Hur ställer läkaren diagnosen klamydia?

För männen räcker det med ett urinprov. För kvinnor bör detta kompletteras med ett vaginalprov eller prov från livmoderhalsen. Vaginalprovet kan kvinnorna själva ta med en bomullstops i slidan. Då egenprovtagning visat sig vara lika säkert som att läkaren tar provet finns på många ställen i landet möjlighet att beställa hem ett klamydiatest via Internet. Om man har besvär rekommenderas dock att söka sig till en vårdinrättning för att utesluta andra infektioner än klamydia.

Prognos vid klamydia

En klamydiainfektion som behandlas i tid får inga följder. En obehandlad klamydiainfektion kan sprida sig och kan ge kvinnor äggledarinflammation och män inflammation i bitestiklarna. Underlivsinflammation kan leda till att ett befruktat ägg har svårt att passera genom äggledaren ned till livmodern, vilket leder till att kvinnan inte kan bli gravid.

En klamydiainfektion kan även möjligtvis utlösa Reiters syndrom, men tillståndet kan också ses efter en tarminfektion. Reiters syndrom är ett ovanligt tillstånd som karakteriseras av smärtor i en eller flera leder (svullna, ömma leder), urinrörsinflammation, ögoninflammation och utslag på slemhinnor och hud. Tillståndet drabbar i huvudsak yngre män med en särskild vävnadstyp. 

Hur behandlas klamydia?

Det är viktigt att både du och din/dina partners blir undersökta och behandlade. Behandlingen är en tablettkur, med till exempel Doxycyklin under 9 dagar. Engångsdos med Azitromycin är ett alternativ liksom Erythromycin-tabletter (1 gram dagligen i 7-10 dagar). Kontrollprov är ej nödvändigt vid adekvat genomförd behandling, men om det tas ska det göras tidigast tre veckor efter avslutad behandling. Avhållsamhet från sex rekommenderas under behandlingstiden.

Vid misstanke om att man är smittad av klamydia måste man, enligt Smittskyddslagen, omedelbart söka läkarvård (som då är kostnadsfri). Även den tablettbehandling man erhåller är kostnadsfri. Skyldighet föreligger att medverka i en smittspårning, det vill säga att lämna uppgifter om den eller de personer smittan kan ha kommit ifrån och den eller de som kan ha blivit smittade. Man är anonym genom sekretesskyddet i Smittskyddslagen.

Till sist: kondom skyddar mot klamydia!

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om klamydia på NetdoktorPro »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.