Reumatoid artrit (RA) och graviditet


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Planera graviditet

En kvinna som har RA och som önskar bli gravid, bör planera graviditeten medan sjukdomen är i en lugn fas. Det vill säga i en period där sjukdomen är välbehandlad och sjukdomsaktiviteten är låg.

Fertilitet

I befolkningsstudier har man sett att kvinnor med RA hade något färre barn jämfört med kvinnor i den generella befolkningen. Enligt studierna är kvinnor med RA också äldre än kvinnor i den generella befolkningen när de får sitt första barn. Faktorer som påverkade fertiliteten negativt var högre ålder vid önskemål om graviditet, ingen tidigare genomgången graviditet och ökad sjukdomsaktivitet. Användning av NSAID (såsom exempelvis ibuprofen eller naproxen) eller prednisolondos på ≥7,5 mg dagligen över tid var också faktorer som påverkade fertiliteten negativt.

Graviditet och RA

Medicinsk behandling under graviditet

Som huvudregel anpassas läkemedelsbehandlingen inför och under en graviditet i samråd med reumatologspecialist och gynekolog. En del antireumatiska mediciner måste utsättas flera månader innan graviditeten. Andra går bra att ha kvar eller påbörja i samband med graviditet. Det är därför mycket viktigt att planera graviditeten väl och i god tid.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Medicinsk behandling av gravida patienter med RA innebär ett övervägande av de risker och besvär som sjukdomen har, både för den gravida och fostret, jämfört med de risker och fördelar som förknippas med det enskilda preparatet. Vid graviditeter där medicinsk behandling behövs är det de första tolv, samt de fyra sista veckorna av graviditeten, som är de mest sårbara för fostret. Fostrets organ bildas under första trimestern, läkemedel kan då ge missbildningar, i slutet av graviditeten kan läkemedlet påverka fostret och ge funktionsförändringar. 

Graviditetens inverkan på RA

Kvinnor med RA reagerar inte alltid på samma sätt under graviditet. Det är fortfarande oklart varför vissa kvinnor upplever förbättring av sjukdomen under graviditeten och andra inte. Att graviditet ofta har en positiv påverkan på symtomen för RA, har varit känt under många år.

Cirka 60 % av patienterna upplever en förbättring av symtomen under graviditeten, de flesta inom den första trimestern. Denna symtomförbättring gäller allmäntillstånd, funktion och morgonstelhet. Förbättringen varar i allmänhet graviditeten ut och tillståndet kan förbättras ytterligare. Cirka 40 % av patienterna upplever ingen förbättring eller en försämring. Sjukdomens varaktighet före graviditeten, kvinnans ålder och sjukdomens allvarlighetsgrad saknar betydelse för hur graviditeten påverkar sjukdomsaktiviteten. Vid symtomförbättring under den första graviditeten blir det sannolikt så även vid påföljande graviditeter.

Annons
Annons

Sjukdomsutveckling efter förlossningen

Både kvinnor med hel eller delvis förbättring under graviditeten och kvinnor med oförändrat eller försämrat sjukdomsförlopp, upplever ofta ökad sjukdomsaktivitet efter förlossningen. Sjukdomsaktiviteten stegras inom de första två till sex månaderna. Denna försämring kvarstår dock inte, och tillståndet vänder inom cirka ett år tillbaka till den nivå som förelåg före graviditeten.

Vissa antireumatiska läkemedel är olämpliga att ta i samband med amning och ibland måste amning därför avrådas. 

Hjälpåtgärder under graviditet och förlossning

För att förbättra förloppet av graviditeten sätts även andra åtgärder in, som fysioterapi och ergonomiska hjälpmedel. Både under graviditeten och efter förlossningen har man behov av vilopauser och avlastning i det dagliga livet och ett väl fungerande nätverk är ofta av stor betydelse.

Insatserna från en arbetsterapeut har som mål att ge patienten vägledning, information och psykologiskt stöd för att uppnå en så aktiv och självständig vardag som möjligt. Efter en graviditet kan arbetsterapeuten ge vägledning, exempelvis när det gäller att hitta bra arbetsställningar och rutiner i anslutning till skötsel av barn. Samtal om planläggning av vardagen, både före och efter förlossningen, är viktigt. Det ska kombineras med förslag till bostadsinredning och användning av hjälpmedel.

Fysioterapi har som syfte att stärka musklerna, främja ledrörligheten och lindra smärtor. Fysioterapeuten kan göra ett individuellt träningsprogram. Dagliga övningar är en nödvändighet för de flesta med reumatiska sjukdomar och det har visat sig att träning kan öka den fysiska kapaciteten utan att samtidigt förvärra sjukdomen eller smärtorna. Om man har RA är det särskilt viktigt att hålla sig i form under graviditeten som förberedelse till förlossningen.

Har du frågor eller funderingar om psoriasis eller psoriasisartrit? Gå med i Forum Psoriasis »