Biologiska läkemedel hjälper reumatiker tillbaka

Annons

Allt fler reumatiker har under de senaste åren fått behandling med så kallade TNF-hämmare, vilket är en typ av biologiska läkemedel. En ny studie från Karolinska universitetssjukhuset visar nu att många patienter som får den här behandlingen också återfår arbetsförmågan. Studien som gjorts bygger på data från 600 patienter med ledgångreumatism och det som framkommit är att första året med så kallade biologiska läkemedlen, ökar snittpatientens veckoarbetstid med fyra timmar. Sedan håller de sig på den nivån, eller lite högre, under åren som följer.

De läkemedel som patienterna fått består av små proteiner som binder fast och stoppar de signalsubstanser som orsakar inflammation i lederna. Medicinen är dock aningens dyr, det kostar 140 000 kronor i snitt per patient och år. Tanken är att denna typ av behandling ska ges till alla patienter, oavsett om man är ung eller redan gått i pension. Doktorand Jenny Augustsson, som jobbat med studien vid Karolinska Universitetssjukhuset, menar att det finns en poäng i att visa på den ökade arbetsförmågan då det innebär intäkter för samhället.
- Och det är viktigt att visa på när man ska väga samman olika budgetar och bestämma hur resurser ska fördelas, säger Jenny Augustsson till Vetenskapsradion.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons