Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Rehabilitering vid reumatisk sjukdom

Allvarligt sjuka reumatiker behöver inte bara medicinsk behandling av sjukdomen. De behöver också hjälp med de psykologiska, sociala och ekonomiska följderna av den.

Uppdaterad den: 2013-04-22

Annons

Målet med rehabilitering av patienter med reumatisk sjukdom är att bidra till att den sjukdomsdrabbade behåller sitt arbete och upprätthåller sin sociala aktivitet.

Effekt av träning

Träning förbättrar kondition och muskelstyrka utan att det har negativ effekt på sjukdomsaktivitet eller smärtor. Träning leder också till lätt reducerad smärta och ömhet i leder. Träningsupplägg för dessa patienter erbjuds idag i första hand via fysioterapeuter och reumatologiska rehabiliteringsenheter. Behandlingen av reumatiska sjukdomar är emellertid ofta komplex och man bör ta hänsyn till variationer i sjukdomsaktiviteten. Ibland krävs också tvärdisciplinära rehabiliteringsåtgärder i regi av en specialiserad grupp som kan innefatta sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, ortopedtekniker och psykolog, vilka alla har erfarenhet från behandling av reumatiska sjukdomar.

Annons
Annons

Mål och tillvägagångssätt

Rehabiliteringsprocessen bör vara målstyrd. Åtgärderna anpassas till patientens individuella önskningar och behov samt att patienten garanteras största möjliga grad av egenkontroll i processen. Patientens aktiva deltagande i rehabiliteringsarbetet ökar när patienten själv deltar i målformulering, planläggning och beslut. Arbetet med att bestämma mål för rehabiliteringen kan därför anses som bas för rehabiliteringsprocessen. Målen bör vara klart definierade, tydliga och formulerade så att de framstår som användbara och användarvänliga.

Syftet med rehabilitering är att minska funktionshinder, eliminera begränsande omgivningsfaktorer och att skapa metoder för patienten att ta till sig en gynnsam livsstil och motivera till egen träning. Patienter med reumatologiska tillstånd kan rehabiliteras med tvärdisciplinära åtgärder i form av dygnsvistelse eller dagbehandling på sjukhus.

Motivation är avgörande

Ett viktigt inslag i rehabiliteringen är att mäta och dokumentera att rehabiliteringen ger resultat. Det viktigaste målet för rehabiliteringen är ändå att hjälpa patienten att delta i aktiviteter och roller som hon eller han värdesätter, för att på det sättet höja motivationen.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.