Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Zikavirusinfektion


Uppdaterad den: 2019-03-31

Annons

Vad är zikavirusinfektion?

 

Zikavirusinfektion, också kallat zikafeber, är en infektionssjukdom orsakad av zikavirus. Smittan överförs via myggbett. 

Viruset upptäcktes i Uganda på 1940-talet och namnet är uppkallat efter Zika-skogen. Lokala utbrott har genom decennier rapporterats på många ställen både i Afrika och Asien. Zikafeber ses som en ofarlig sjukdom, och ger vanligtvis milda influensaliknande symtom.

Under 2015–2017 var det en zikavirusepidemi i Syd- och Mellanamerika. I Brasilien kunde man parallellt med zikavirusepidemin registrera en kraftig ökning av mikrocefali (underutvecklad/liten hjärna) hos nyfödda. Det har visat sig att fosterskadorna beror på zikavirusinfektion som överförts från moder till barn under graviditeten.

Annons
Annons

Symtom

Efter bett av en infekterade mygg går det vanligtvis 3–12 dagar (inkubationstid) innan symtomen visar sig. Studier tyder på att fyra av fem som har smittats inte får symtom, medan en av fem blir sjuk.

De typiska symtomen är plötsligt insättande feber och ett småprickigt utslag på kroppen. Även ömma leder och röda irriterade ögon brukar ses. Vissa får också muskelvärk och huvudvärk. Symtomen är vanligtvis milda och varar i upp till en vecka. De brukar ej ge eftervarande besvär hos den som smittats.

Orsak 

Zikavirus sprids till människor med myggbett. Det är myggan Aedes aegypti, och ibland Aedes albopictus, som vanligtvis överför sjukdomen. Detta är samma myggart som är känd för att kunna sprida denguefeber och gula febern. Aedes-myggan överlever inte utanför tropiskt eller subtropiskt klimat och det är därför i dagsläget ingen fara för att viruset ska spridas till norra Europa. Aedes-myggan överlever inte på höjdnivåer på mer än 2 000 meter över havet. 

Det finns beskrivet enstaka fall av smitta vid sexuell kontakt och man misstänker att smitta kan spridas via blod. I praktiken räknar man dock med att det är mycket ovanligt med smitta mellan människor, undantaget från moder till barn under graviditet.

Annons
Annons

Diagnos

Om det uppstår typiska symtom inom 1–2 veckor efter vistelse i områden med känd virusspridning, kan man misstänka sjukdomen. Diagnosen bekräftas genom att påvisa viruspartiklar i blod, eller genom att mäta antikroppar mot viruset efter att infektionen är över. Dessa analyser görs i Sverige av Folkhälsomyndigheten, men är oftast inte nödvändiga att utföra. 

Behandling

Det finns ingen effektiv behandling av zikavirus och inte heller något vaccin. Det kan eventuellt finnas behov av kortvarig behandling med febernedsättande och smärtlindrande mediciner innehållande paracetamol.

Förebyggande behandling

Smitta kan effektivt förebyggas genom att undvika myggbett. Aedes-myggan är mest aktiv på dagen. I de fall det är aktuellt att resa till områden med utbrott av zikavirus, rekommenderas heltäckande klädsel, och upprepat bruk av myggmedel innehållande DEET eller icaridin.

Om behov av solkräm också finns bör den påföras innan man använder myggmedel. 

Prognos

Förloppet av zikavirusinfektion är milt och ofarligt för fler än 99 % av alla som smittas. Det finns rapporterade fall av Guillain-Barrés syndrom (tillfällig förlamning i framför allt benen) efter zikavirusinfektion.

Graviditet

Risken för fosterskador uppskattas vara 6 % bland gravida kvinnor som infekterats med zikavirus, men data är osäkra. Det verkar som att risken för mikrocefali är som störst om modern smittats under den första trimestern (första tredjedelen av graviditeten). WHO rekommenderar att man ska avstå från att försöka bli gravid i 6 månader efter att man befunnit sig i ett område med pågående zikavirusepidemi.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.