Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vaccination under barn- och ungdomsåren

Före vaccinationen frågar sjuksköterskan om barnet är friskt och om det har fått reaktioner på eventuella tidigare vaccin.


Publicerad den: 2016-01-07

Annons

Före vaccinationen

Kom ihåg att informera sjuksköterskan om barnet nyligen har fått ett läkemedel, har allergi eller andra hälsoproblem.

Det är ofarligt att vaccinera ett barn som är förkylt eller lite ur form. Men det är vanligt att skjuta på vaccinationen vid akut sjukdom och vid feber över 38 grader.

Barn som har fått speciella reaktioner efter tidigare vaccinationer och barn med allvarlig eller långvarig sjukdom bör bedömas av läkare före vaccination. I enskilda fall kan det vara aktuellt att avvika från vaccinationsprogrammet.

Annons
Annons

Efter vaccinationen

De flesta barn får en liten eller ingen reaktion efter vaccination.

Feber över 39 grader och/eller nedsatt allmäntillstånd kan vara tecken på allvarlig sjukdom och behöver inte vara en reaktion på vaccinet. Kontakta därför alltid läkare om du är orolig för barnet.

Kombinationsvaccin

Ända sedan starten för det svenska barnvaccinationsprogrammet på 1940-talet har man använt kombinationsvaccin. Kombinationsvaccin innehåller vaccin mot flera sjukdomar i samma spruta. Det innebär färre stick för barnet och mindre tillsatsämnen i vaccinen totalt. Biverkningarna är också färre efter kombinationsvaccinen än när vaccinen ges var för sig.

Annons
Annons

Reaktioner på vaccin

  • Rodnad, svullnad och smärtor på stickstället förekommer då och då efter alla vaccin och kan hålla i sig i några dagar.
  • Lätt feber, oro, gråt, sömnighet, opasslighet eller nedsatt aptit i ett till två dygn förekommer hos upp till ett av tio barn efter vaccination. Feber över 39 grader är ovanligt.
  • Hos småbarn kan snabbt stigande feber leda till feberkramper. Feberkramper i sig är inte farligt, men kontakta läkare för att utesluta annan akut sjukdom.
  • Blekhet, illamående eller svimningsanfall efter vaccination är vanligare hos stora barn än hos spädbarn och beror nästan alltid på att barnet reagerar på sticket/smärtan eller situationen.
  • Allergisk reaktion på vaccin kan förekomma i sällsynta fall. De farligaste allergiska reaktionerna kommer snabbt efter vaccination och därför ska barnet helst stanna på vårdcentralen i minst 20 minuter efter vaccinationen.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons