Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Leptospiros


Uppdaterad den: 2019-03-31

Annons

Vad är leptospiros?

Leptospiros är en akut bakteriesjukdom hos människor orsakade av bakteriearten Leptospira. Det är en zoonos, det vill säga en sjukdom som överförs från djur till människa. Hos människor kan infektionen vara mild och övergående, men den kan också ha ett mer allvarligt förlopp. Den vanligaste smittvägen är vatten som blivit förorenat med urin från smittade djur. Av den anledningen ses sjukdomen först och främst hos människor som arbetar med vatten i lantbruk, eller personer som badar i förorenat vatten. 

I Sverige är leptospiros numera en ovanlig sjukdom, men sågs en del till mitten av 1900-talet. Numera ses ett par fall om året. Runt om i världen är sjukdomen utbredd.

Annons
Annons

Symtom

Inkubationstiden, det vill säga tiden från smitta till att symtomen visar sig är vanligtvis mellan två dagar och fyra veckor. 

Symtomen varierar från milda influensaliknande symtom till allvarlig och livshotande infektionssjukdom. Den milda formen utgör 90 % av fallen och är ett så kallat självbegränsande tillstånd, det vill säga att det läker ut själv. Alltså kan man tänka sig att många lättare fall aldrig blir uppdagade eller diagnossatta. Den allvarligaste formen är i form av blodförgiftning med mycket hög feber och sviktande allmäntillstånd, och kan i extrema fall leda till lever- och njursvikt eller till hjärnhinneinflammation. Vid sådana tillfällen måste patienten alltid läggas in på sjukhus för diagnos och behandling. 

Orsak

Människor smittas av djur, oftast via deras urin som förorenat vatten. Det förorenade vattnet tar sig in genom små sår eller sprickor i huden, men kan också tränga sig genom slemhinnor i exempelvis ögat. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan exempelvis misstänkas om känd smitta finns i området. Då sjukdomsbilden kan variera är det svårt att fastslå några enskilda symtom som avslöjar sjukdomen, utan den kan misstänkas om den sammantagna bilden överensstämmer. 

Diagnosen sätts genom serologi det vill säga mätning i blodet. Sjukdomen syns tidigt i blodet. Det går också att odla från blod eller urin. 

Behandling

Behandling kan ske med antibiotika. Ingen vaccination för människor finns tillgänglig i Sverige.

Prognos

Om behandlingen startar tidigt är prognosen för utläkning mycket god. Om diagnosen inte ställs i god tid kan den allvarliga formen bli dödlig, det uppges en dödlighet på cirka 5 till 10 % vid den allvarliga formen. 

Den milda och vanligaste formen av leptospiros är ofarlig. 

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons