Chikungunyavirusinfektion

Faktagranskad av: Urban Hellgren, docent och överläkare, Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är chikungunyavirusinfektion?

Aedes Aegypti och Aedes Albopictus

Chikungunyavirusinfektion, eller chikungunyafeber, är en virussjukdom som överförs via myggor och ger utslag, feber och ibland ledsymtom. Om man reser är det viktigt att känna till sjukdomen och vidta åtgärder som förhindrar myggstick, men Smittskyddsinstitutet avråder inte från att resa till de områden där infektionen finns.

Chikungunyavirusinfektion förekommer normalt i delar av Afrika, på den indiska subkontinenten och i Sydostasien. Under de senaste åren, från 2005, har det förekommit utbrott av sjukdomen på flera öar i Indiska oceanen. Hårdast drabbad har den franska ön La Réunion varit, där över 250 000 personer insjuknat. Sedan januari 2006 har fall även rapporterats på Komorerna, Mayotte, Mauritius, Seychellerna, Madagaskar samt i Indien och Malaysia. En rad fall har rapporterats bland resande till dessa områden när de kommit hem till europeiska länder och fall har rapporteras från södra Frankrike. År 2007 skedde ett utbrott av denna infektion i provinsen Ravenna i Norditalien och från 2014 har det pågått ett stort utbrott i Centralamerika, särskilt i Karibien.

Orsak

Sjukdomen orsakas av chikungunyaviruset som är ett alfavirus. Den nya epidemin orsakas av en ny variant som uppstått efter att viruset förändrats (muterat). Viruset överförs till människor via myggbett. Oftast överförs viruset med myggarten Aedes Aegypti. Denna mygga sticker på dagtid. Viruset kan också överföras via andra myggarter som Aedes Albopictus och det kan även ske efter att det blivit mörkt.

Annons
Annons

Huvudreservoaren är apor, men andra djurarter kan också vara infekterade. Sjukdomen klassificeras därför som en zoonos (en sjukdom som kan smitta mellan djur och människa). Människor kan också vara en källa för vidare spridning av viruset i områden där de rätta myggarterna finns. Tillståndet är besläktat med bärplockarsjuka (Ockelbosjukan) som finns på våra breddgrader. Denna myggöverförda sjukdom är ett exempel på ett tillstånd som snabbt kan sprida sig till andra delar av världen där klimatförhållandena är gynnsamma för myggen.

Symtom

Tiden det tar från att ha smittas tills man blir sjuk (inkubationstiden) är vanligtvis tre till sju dagar. De vanligaste symtomen är feber, huvudvärk, led- och muskelsmärtor. Inom två till fem dagar efter att infektionen startat uppstår ögoninflammation (konjuktivit) och utslag. Fot- och handleder är de leder som oftast angrips. Ledsmärtorna kan fortsätta i veckor till månader. Under utbrottet på den franska ön La Réunion beskrevs blödningar från näsa och tandkött hos en stor andel av de sjuka.

Diagnos

Misstanken om sjukdomen baserar sig på om man har vistats i ett område där denna sjukdom finns. Misstanken stärks om sjukdomshistorien följer det typiska mönstret. Ett blodprov där viruset eller antikroppar i blodet konstateras fastställer diagnosen.

Annons
Annons

Behandling

Chikungunyavirusinfektion är en självbegränsande sjukdom och kräver ingen behandling. Ibland behövs endast symtomlindrande behandling. Det finns ingen behandling mot själva viruset.

Förebyggande skyddsåtgärder

Åtgärder för att skydda sig mot myggbett är avgörande. Använd heltäckande kläder, särskilt tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen när myggen är mest aktiva, samt myggmedel (20 % dietyltoluamid). Sov under permetrinimpregnerat myggnät.

Resenärer bör vara medvetna om risken för chikungunyavirusinfektion. Gravida, personer med nedsatt immunförsvar eller någon allvarlig kronisk sjukdom rekommenderas att uppsöka läkare för personlig rådgivning före en eventuell resa till epidemiska områden.

Prognos

Prognosen är god för i övrigt friska personer, men allvarlig sjukdom med lung- och hjärtsvikt samt infektion av centrala nervsystemet förekommer. 

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons