Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Chikungunyavirusinfektion

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet


Uppdaterad den: 2019-03-31

Annons

Vad är chikungunyavirusinfektion?

Chikungunyavirusinfektion, eller chikungunyafeber, är en virussjukdom som överförs via myggor och ger utslag, feber och ibland ledsymtom. Om man reser är det viktigt att känna till sjukdomen och vidta åtgärder som förhindrar myggstick, men Folkhälsomyndigheten avråder inte från att resa till de områden där infektionen finns.

Chikungunyavirusinfektion förekommer normalt i delar av Afrika, på den indiska subkontinenten och i Sydostasien. Under de senaste åren, från 2005, har det förekommit utbrott av sjukdomen på flera öar i Indiska oceanen. Hårdast drabbad har den franska ön La Réunion varit, där över 250 000 personer insjuknat. Sedan januari 2006 har fall även rapporterats på Komorerna, Mayotte, Mauritius, Seychellerna, Madagaskar samt i Indien och Malaysia. En rad fall har rapporterats bland resande till dessa områden när de kommit hem till europeiska länder och fall har rapporteras från södra Frankrike. År 2007 skedde ett utbrott i provinsen Ravenna i Norditalien och från 2014 har det pågått ett stort utbrott i Centralamerika, särskilt i Karibien.

Annons
Annons

Orsak

Sjukdomen orsakas av chikungunyavirus. Viruset överförs till människor via myggbett. Oftast överförs viruset med myggarterna Aedes aegypti och Aedes albopictus (asiatisk tigermygg). Aedesmyggorna sticker oftast i gryningen och vid solnedgång, men också på dagtid. 

 

Aedes aegypti

Huvudreservoaren är apor, men andra djurarter kan också vara infekterade. Sjukdomen klassificeras därför som en zoonos (en sjukdom som kan smitta mellan djur och människa). Människor kan också vara en källa för vidare spridning av viruset i områden där de rätta myggarterna finns. Tillståndet är besläktat med bärplockarsjuka (Ockelbosjukan) som finns på våra breddgrader. chikungunyavirusinfektion är ett exempel på ett tillstånd som snabbt kan sprida sig till andra delar av världen där klimatförhållandena är gynnsamma för myggen. Just nu finns dessa myggor inte i Sverige. 

Symtom

Tiden det tar från att ha smittats tills man blir sjuk (inkubationstiden) är vanligtvis fyra till sju dagar (med variation på en till tolv dagar). De vanligaste symtomen är feber, huvudvärk, led- och muskelsmärtor. Inom två till fem dagar efter att infektionen startat uppstår ögoninflammation (konjuktivit) och utslag. Fot- och handleder är de leder som oftast angrips. Ledsmärtorna kan fortsätta i veckor till månader. Under utbrottet på den franska ön La Réunion beskrevs blödningar från näsa och tandkött hos en stor andel av de sjuka.

Annons
Annons

Diagnos

Misstanken om sjukdomen baserar sig på om man har vistats i ett område där denna sjukdom finns. Misstanken stärks om sjukdomshistorien följer det typiska mönstret med feber och ledsmärtor. Ett blodprov där viruset eller antikroppar i blodet konstateras fastställer diagnosen.

Behandling

Chikungunyavirusinfektion är en självläkande sjukdom och kräver ingen behandling. Symtomlindrande behandling kan användas, som paracetamol eller ibuprofen. Det finns ingen behandling mot själva viruset. 

Förebyggande skyddsåtgärder

Åtgärder för att skydda sig mot myggbett är avgörande. Använd heltäckande kläder, särskilt tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen när myggen är mest aktiva, samt myggmedel (20 % dietyltoluamid). Sov under permetrinimpregnerat myggnät.

Resenärer bör vara medvetna om risken för chikungunyavirusinfektion. Gravida, personer med nedsatt immunförsvar eller någon allvarlig kronisk sjukdom rekommenderas att uppsöka läkare för personlig rådgivning före en eventuell resa till epidemiska områden.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Prognosen är god för i övrigt friska personer, men allvarlig sjukdom med lung- och hjärtsvikt samt infektion av centrala nervsystemet förekommer. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.