Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Psykisk ohälsa fortsätter att öka

Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-09-14

Annons

Stress är ingen sjukdom i sig men däremot kan stress leda till sjukdom, såväl kroppslig som psykisk.

– Stress är en mobilisering av organismens resurser för att bemöta hot och är livräddande på kort sikt. Men potentiellt farligt om den blir kronisk och kan leda till sjukdomar som magsår, hjärt-kärlsjukdom och eventuellt även cancer, säger Marie Åsberg, professor i psykiatri.

Marie Åsberg är en av dem som föreläser på mässan Framtidens specialistläkare, FSL. Hon pratar om kronisk stress och utmattningssyndrom samt behandling och prevention och det stora arenarummet i Malmös arena har dragit till sig många åhörare.

Annons
Annons

Hon pekar på glödlampan och att det var först när den började användas kommersiellt i slutet av 1800-talet som man började tala om utmattningssyndrom, då neurasteni som senare ersattes av Freuds neuros.

Stressens svårighetsgrad

Det nuvarande diagnos- och klassifikationssystem grupperar stressrelaterad psykisk ohälsa i fyra undergrupper – anpassningsstörning, akut stressyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och utmattningssyndrom.

– Psykisk ohälsa ökar stadigt och den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa, där utmattningssyndrom är den svåraste konsekvensen av kronisk stress. Framförallt karakteriseras utmattningssyndrom av trötthet och kognitiva störningar som även kan leda till strukturella hjärnförändringar, säger Marie Åsberg.

Det har visat sig att patienterna har avvikelser i stresshormonaxelns känslighet och en reversibel ökning av halten av vissa cellulära tillväxtfaktorer i blodet. Hon förklarar vidare att utmattningssyndrom delvis kan ge en viss minskad tjocklek av vissa delar av den prefrontala hjärnbarken.

Annons
Annons

– Idag vet vi inte om hjärnan helt kan återhämta sig efteråt, säger hon.

Förebyggande insatser

Patienterna uppger ofta att stressen är arbetsrelaterad och det finns en statistiskt säkerställd relation mellan personalneddragningar i Sveriges landsting och sjukskrivning bland den kvarvarande personalen fem år senare.

Idag finns inte någon evidensbaserad behandling, förutom behandlingar som inbegriper arbetsplatsen. Däremot är utmattningssyndrom relativt lätt att förebygga, menar Marie Åsberg. Det kan handla om reflekterande kollegiala samtalsgrupper, vilket har visat sig ha en sjukskrivningsförebyggande effekt i en randomiserad kontrollerad studie.

Är du läkare eller sjukvärdspersonal och vill läsa mer om vad som diskuterades på Framtidens specialistläkare? Läs rapporteringen från mässan på NetdoktorPro.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.