Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: BROAD-studien kring schizofreni

Vad har BROAD-studien gett för resultat när det gäller schizofreni?

Svar:

Cirka 5 500 personer med diagnosen schizofreni har valt att delta i en stor svensk genetisk studie från Karolinska institutet. En av de viktigaste resultaten från BROAD-studien är att schizofreni är kopplat till många små genförändringar och också till ett fåtal ovanliga större så kallade mutationer. Gener som reglerar överföring av nervimpulser i hjärnan är centrala. Vår studie har inneburit många intressanta möten för våra tio sjuksköterskor som åkt runt i hela Sverige och tagit blodprov. Många patienter har ingen schizofreni i släkten och har undrat hur det kan vara genetiskt. Endast cirka 10 procent av patienterna har förstagradssläktingar (föräldrar, syskon, barn) med schizofreni. Ärflighetsmönstret är komplext. BROAD-studien har också gett resultatet att många patienter lever ett bra liv. En tredjedel har endast haft kortvariga episoder av schizofreni.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.