Fråga doktorn

Fråga   Psykiatri

Fråga: BROAD-studien kring schizofreni

Vad har BROAD-studien gett för resultat när det gäller schizofreni?

Svar:

Cirka 5 500 personer med diagnosen schizofreni har valt att delta i en stor svensk genetisk studie från Karolinska institutet. En av de viktigaste resultaten från BROAD-studien är att schizofreni är kopplat till många små genförändringar och också till ett fåtal ovanliga större så kallade mutationer. Gener som reglerar överföring av nervimpulser i hjärnan är centrala. Vår studie har inneburit många intressanta möten för våra tio sjuksköterskor som åkt runt i hela Sverige och tagit blodprov. Många patienter har ingen schizofreni i släkten och har undrat hur det kan vara genetiskt. Endast cirka 10 procent av patienterna har förstagradssläktingar (föräldrar, syskon, barn) med schizofreni. Ärflighetsmönstret är komplext. BROAD-studien har också gett resultatet att många patienter lever ett bra liv. En tredjedel har endast haft kortvariga episoder av schizofreni.


Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Annons