Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Alkoholmissbruk, följder för barnen

De alkoholberoendes närmaste familj blir ofta utsatt för ett stort och ihållande tryck. Det kan vara viktigt att bevara fasaden, eller så är familjemedlemmarna hotade att inte berätta om vad som sker.

Uppdaterad den: 2013-08-30

Annons

För många verkar därför livssituationen fullständigt låst. Detta gäller alla kategorier av närstående, men värst är situationen för barnen.

Barnen upplever ofta:

 • Brutna löften.
 • Oförutsägbarhet – handlingsmönstret och stämningen i hemmet är beroende av den alkoholberoendes dagsform.
 • Avsevärd skamkänsla, speciellt inför vänner.
 • Våld, hot om våld eller verbalt trakasseri mot barnet eller andra i familjen.
 • Överflyttning av ansvar och uppgifter i hemmet som överskrider det som ett barn bör ta hand om.
 • Isolering och tystnad, både inom familjen och utåt.
 • Lojalitetsförvirring – på vems sida ska de stå?
 • Rädsla för förlust av föräldrar genom död, skilsmässa, långa sjukhusvistelser och så vidare.
 • Stora och outtalade förväntningar om att ta hänsyn till föräldrarnas dagsform.

Ofta handlingsförlamade

Barnen upplever att det är omöjligt att hämta hjälp och stöd från utomstående, i många fall vet de inte ens om att det finns en hjälpapparat eller så vågar de inte utnyttja denna. De fastnar i en situation med konstant psykisk press. Sexuella övergrepp kan också förekomma. Av rädsla för att situationen ska förvärras ytterligare får sådana katastofer sällan utlopp i adekvata lösningar och reaktioner. Händelserna blir lagrade utan bearbetning.

Annons
Annons

Konsekvenser

Hos barn från hem med alkoholproblem är det vanligt att observera:

 • Koncentrationsproblem
 • Skolk från skolan
 • Impulsivitet
 • Beteendeavvikelser
 • Rastlöshet
 • Trötthet
 • Känslolabilitet
 • Sömnproblem
 • Ångest
 • Olika kroppsliga/psykosomatiska problem

En del av barnen har dessutom sämre utgångspunkt på grund av låg födelsevikt, mental dysfunktion eller missbildningar som följd av moderns alkoholbruk under graviditeten. Hyperaktivitet, stora behärskningsproblem och större beteendeavvikelser kan också vara uttryck för alkoholskador från fosterstadiet (fetalt alkoholsyndrom eller fetala alkoholeffekter).

Större barn

De större barnen och vuxna som har vuxit upp i alkoholbelastade familjer har ofta relationsproblem. Identitetskonflikter, låg självkänsla, svårigheter med att sätta ord på känslor, undertryckning av glädje och sorg, maktlöshet inför omgivningarna och överdriven förståelse inför andra är vanliga mönster. Skuld- och skamkänslor är belastande i åratal. En del får så småningom psykiska störningar såsom apati, depressionsperioder och ångestproblem. Suicidtankar och -försök samt ätstörningar är förekommande bland tonåringar och vuxna som vuxit upp i alkoholbelastade familjer.

Annons
Annons

Var kan man få hjälp?

Ofta är det så att barnen inte själva söker hjälp. Problemet blir ofta uppenbart av andra skäl. Aktuella stödpersoner är skolsköterska, skolpsykolog, husläkare eller andra instanser som har anknytning till familjen eller personer som har kunskap om sådana problem generellt. I några fall måste de sociala myndigheterna komma in i bilden för att avgöra om man ska vidta åtgärder.

Stödorganisationer

 • Anonyma Alkoholister Sverige, AA
 • Al-Anon & Alateen – Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till alkoholister

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons