Forum Depression & ångest


citalopram

jag undrar om citalopram kan ge kroppssmärtor? har märkt ju längre jag tar dem ju mer ont har jag.......mest i benen det strålar och bränner t om när jag går.....blir det ännu värre!! har varit hos läkare men hon sade det kunde beror på ryggen? jag har hört att SSRI preparaten kan ge kroppsssmärtor som biverkningar`??! någon här som känner igen detta?? tacksam Simone

Nä, tyvärr De enda biverkningar ja hade var svårighet få orgasm o sömnighet


Utdrag ur fass om biverkningar av Citalopram Illamående, förstoppning, diarré, muntorrhet eller ökad salivutsöndring, förändrad smakuppfattning, uppkörd mage och andra magproblem (t ex buksmärta, kräkning), huvudvärk, svettningar, allmänsjukdomskänsla, trötthet, darrighet, viktförändringar, yrsel, hjärtklappning, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, förvirringstillstånd, gäspningar, myrkrypningar, oro, urineringsbesvär, synstörning, hudutslag, klåda, ledsmärtor, rinnsnuva, impotens, ejakulationsstörningar, minskad sexuellust, oregelbunden menstruation Mindre vanliga biverkningar Allergisk reaktion, svimningsanfall, långsam puls, kramper, ljuskänslighet, leverpåverkan, hosta, andfåddhet, upprymdhet, aggressivtbeteende, utebliven orgasm hos kvinnor, tinnitus Sällsynta biverkningar Minskad pupillstorlek, rastlöshet, upprördhet eller svårighet att sitta eller stå stilla, hallucinationer, vaginalblödning, mag-tarmblödning och övriga hud- och slemhinneblödningar.


svansen..


men du har ju bara en liten tuss till svans


ja en söt liten boll


Som borde ruggas till ordentligt


jag känner igen symptomen. har haft smakförändringar, huvudvärk, kräkningar mm. Det mesta av biverkningar. Åt dessa i 5 dagar sedan slutade jag med dem. Från sjukmamma


Inte kännt någonting, däremot sömnighet av Citalopram

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons