Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Självmord - aldrig en utväg

De flesta människor har vid en eller annan tidpunkt i livet haft självmordstankar. Önskan att ta sitt liv är inte alltid uppenbar och åtföljs ofta av stort tvivel. Det kan vara tillfälligheter som avgör om man försöker ta livet av sig.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Vad kan vara orsaken till självmord?

Självmord är mycket vanligare bland människor som lider av psykisk sjukdom (särskilt depressionssjukdom och psykossjukdom) och/eller missbrukssjukdom. Samtidig psykisk sjukdom och missbrukssjukdom utgör en stor riskfaktor för självmord.

Självmord kan alltså förekomma vid en lång rad psykiska ohälsotillstånd, och ska inte ses som en psykisk sjukdom i sig.

Känslomässiga kriser kan vara en utlösande faktor till ett självmordsförsök. Förlust av en närstående, sjukdom eller allvarliga problem och svårigheter på arbetsplatsen eller i skolan är några andra exempel.

I många fall vet man inte vad man ska ta sig till. Å ena sidan vill man dö, men å andra sidan vill man leva vidare. Den som försöker ta sitt liv är i själva handlingsögonblicket inte alltid klar över om han eller hon verkligen vill dö eller leva. Avgörandet beror oftast på tillfälligheter.

Annons
Annons

Är det många som begår självmord?

Under den senare delen av 1900-talet hade antalet självmord i de europeiska länderna stigit varje år. Frekvensen var särskilt hög i de nordiska länderna. Nu på senare år, sannolikt sedan de nya antidepressiva läkemedlen (SSRI-preparat) introducerats liksom kunskapen om depressionsssjukdomen förbättrats, har trenden svängt och antalet självmord har börjat minska drastiskt.

Vem begår självmord?

Självmord är två till tre gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Självmordsförsök är däremot vanligast bland kvinnor. Självmord förekommer i alla åldersgrupper, dock sällan hos barn. Kvinnor begår oftast självmord i 40-50-årsåldern, män något högre upp i åldrarna. Det sker oftare i städerna än på landsbygden och oftare bland människor i de högsta respektive lägsta samhällsklasserna, samt bland ogifta, frånskilda och bland dem som nyligen mist sin partner.

Annons
Annons

Varför begår äldre självmord?

Ålderdomen är en period som ofta karakteriseras av förlust av vänner och partner, sjukdom, isolering samt sämre ekonomiska och sociala villkor. Alla dessa faktorer kan bidra till att utlösa en depression och/eller självmordsförsök.

Varför begår unga självmord?

Under senare år har man registrerat att allt fler unga väljer självmord som ett sätt att lösa sina problem. Kanske är orsaken de ökande krav som samhället ställer på unga människor, brist på trygghet under uppväxten, samt arbetslöshet i kombination med drog- eller alkoholmissbruk. Särskilt utsatta är de som missbrukar alkohol eller narkotika och personer med depressioner eller avvikande personlighet. Självmordsförsök är alltså vanligast bland missbrukare, förmodligen för att de genom sitt missbruk har fått en livssituation som de inte kan lösa, och självmord kan kännas som den enda utvägen i hopplösheten.

Vilka signaler ska man vara uppmärksam på?

Man säger ibland att den som går och talar om självmord inte begår självmord. Dessvärre är det inte sant. De flesta som försöker ta sitt liv har redan berättat det för andra. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på de signaler som ges, så att du kanske kan gripa in innan det är för sent. Det är viktigt att uppmärksamma livssituationer som kan verka hotande för en människa som kanske inte har det så bra innan. Familj och vänner måste hjälpa den som plötsligt blivit ensam, försöka hindra henne från att isolera sig och försöka undvika att till exempel alkohol- eller medicinmissbruk tar överhanden. Framförallt ska man låta personen få prata igenom problemen tills faran verkar vara över.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Är det skillnad på hur män och kvinnor begår självmord?

Män och kvinnor reagerar olika när de försöker ta sitt liv. Den vanligaste självmordsmetoden för män är att hänga sig eller skjuta sig, medan kvinnor oftast tar medicin i stora mängder eller dränker sig. Självmordsförsök - alltså de situationer där den berörde klarar sig med livet i behåll - sker i regel med medicin och då i synnerhet sömn- eller lugnande medel i kombination med alkohol.

Var kan man söka hjälp?

Om du har tankar på att försöka ta ditt liv bör du snarast möjligt ta kontakt med de personer som är till för att hjälpa dig. Husläkaren eller den psykiatriska öppenvårdsmottagningen kan ge Dig professionell hjälp. Tänk på att alla läkare har tystnadsplikt och att första steget bort från svårigheterna kan vara att prata med någon om problemen.

En person som har försökt ta sitt liv är alltid i en svår livssituation och man måste se till att han eller hon får den hjälp som behövs. Många läggs in på sjukhus och behandlas för sitt akuta livshotande tillstånd, men dessvärre finns det sällan kapacitet eller tid för de mindre akuta tillstånd som också kan leda till självmordsförsök.

En så svår livssituation är det inte många som kan klara ensamma. Det är nödvändigt med professionell hjälp. Hjälpen ska sättas in omedelbart efter självmordsförsöket, dels för att det finns stor risk för återfall, men också för att den berörde är mest motiverad att bli hjälpt vid den tidpunkten. De flesta är glada för att försöket inte ledde till döden.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om suicidprevention (vuxna) på NetdoktorPro
Läs mer om suicidprevention (barn och ungdomar) på NetdoktorPro

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.