Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
För dig som aktiv patient | Depression & ångest

Litiumbehandling

Litium är ett läkemedel som används för att behandla förstämningssjukdomar som depression med kraftig nedstämdhet, maniska episoder och manodepressivitet, där man pendlar mellan upprymdhet och nedstämdhet i olika perioder.  Här får du lära dig mer om dosering av litium, biverkningar, om det är beroendeframkallande eller farligt? 


Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Jan Davilén, överläkare och specialist i allmänpsykiatri, psykiatrisk mottagning syd, Eskilstuna

Annons
Litium är ett enkelt grundämne som finns i naturen. Litium har använts i mer än 50 år. Läkare och många patienter känner därför till det väl. Det litiumpreparat som används i Sverige är litiumsulfat (Lithionit).

Vad används litium till?

Litium används på olika sätt:

 • För att behandla mani (upprymdhet med hyperaktivitet, påskyndad tankeverksamhet och irritabilitet). Man måste ta litium i doser som håller nivån i blodet relativt hög. Ofta använder man inledningsvis samtidigt andra mediciner p g a att det tar några dagar innan det börjar verka.
 • För att stabilisera humöret. För att förhindra att de kraftiga humörsvängningarna återkommer när en akut episod av manodepressivitet har klingat av. Det kan ta flera veckor, månader och antagligen upp till två år innan litium når sin fulla potentiella effekt som humörstabiliserare. Även om litium inte stoppar humörsvängningarna helt, så brukar det mildra dem.
 • För att förstärka effekten hos antidepressiva läkemedel. När antidepressiva läkemedel inte har haft full effekt vid behandling av depression, kan man tillföra litium som ett bra sätt att öka deras effektivitet.

Hur verkar litium?

Det är inte helt klarlagt hur litium verkar. Det kan vara så att litium förändrar det sätt på vilket nervcellerna reagerar på vissa av de kemiska ämnen som vidarebefordrar meddelanden mellan dem. Man vet dock att det är ett mycket effektivt läkemedel.

Hur ofta tar man litium?

Man kan ta det i en enda dos på kvällen - det är ofta praktiskt och minskar problemen med vissa av biverkningarna.

En del kan tycka att det är bättre att dela upp mängden i mer än en dos - följ din läkares råd. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Är litium beroendeframkallande?

Litium är inte beroendeframkallande. Men när man slutar ta det bör mängden minskas gradvis för att minska risken att sjukdomen kommer tillbaka.

Är litium en ofarlig medicin?

Litium är ofarligt om det används rätt, enligt de instruktioner du fått av din specialist eller husläkare.

 • Innan du får litium kommer din läkare att kontrollera din sjukdomshistoria
 • Din läkare kommer att kontrollera din kroppsliga hälsa och ta ett blodprov för att kontrollera ditt blodvärde, din njurfunktion och din sköldkörtel.
 • Beroende på din sjukdomshistoria kan det kan det hända att din läkare ber dig samla urin i 24 timmar och tar ett EKG. De här testerna utförs helt enkelt för att kontrollera att det är ofarligt för dig att börja ta litium.

Problemet med litium är att en viss mängd av ämnet måste finnas i blodet för att det skall vara effektivt, men om nivån stiger alltför mycket kan biverkningar uppstå.

Annons
Annons

Hur kan jag vara säker på att litiumnivån är lagom?

Kroppen gör sig av med litium genom njurarna via urinen, och det är lätt att kontrollera litiumnivån i blodet.

 • När man börjat ta litiumtabletter tar det ungefär fem dagar innan en stabil litiumnivå har etablerats i blodet. Därför kommer din läkare att ta ett blodprov för att mäta nivån ungefär fem dagar efter det att du börjat ta litium. Om nivån inte är helt rätt kan läkaren lätt räkna ut med hjälp av blodprovet hur stor dosen skall vara.
 • Litiumblodprov måste tas minst 12 timmar efter den senaste litiumdosen för att man skall vara säker på att testet är tillförlitligt.
 • Varje gång man ändrar dosen måste nivån kontrolleras ungefär fem dagar senare.
 • I början mäts litiumnivån ganska ofta, tills man är säker på att nivån är stabil och korrekt. När man uppnått detta tar man inte blodprov lika ofta, men man bör fortfarande göra det ungefär varannan eller var tredje månad.

Vem skriver ut litium och tar blodprov?

Normalt skrivs litium först ut av en specialist - en psykiater - som ofta tar de första blodproven. Senare blodprov och dosförändirngar utförs antingen av psykiater eller din husläkare i samråd med psykiatern. Det beror helt och hållet på vad som är det bästa arrangemanget för den enskilde patienten.

Många sjukhus har även specialiserade litiumkliniker som sköter blodprov och dosering.

Vad måste jag göra när det är dags för blodprov?

För att blodprovet skall vara tillförlitligt måste det tas minst 12 timmar efter den senaste litiumdosen. Detta fungerar bra för den som tar sitt litium på kvällen.

Vilka biverkningar har litium?

De vanligaste biverkningarna man kan uppleva när man börjar ta litium är:

 • muntorrhet
 • en metallisk smak i munnen
 • lätt darrighet
 • en lätt svaghetskänsla
 • lös mage

De avtar i regel efter hand som din kropp vänjer sig vid medicinen.

När man tagit litium en tid kan man uppleva följande:

 • viktökning
 • man kastar vatten oftare och behöver dricka mer än vanligt
 • svullna anklar/vrister
 • sköldkörteln kan bli underaktiv (se nedan)

De här biverkningarna försvinner i regel om man minskar litiumdosen. Du bör emellertid alltid rapportera biverkningarna för din läkare.

Mindre vanligt är att en person som tar litium kan utveckla en underfunktion sköldkörteln. Detta kan leda till symptom som:

 • brist på energi
 • att man känner sig frusen
 • viktökning
 • torr hud, håravfall, förstoppning
 • depressionskänslor

Det är viktigt att känna till nivån på sköldkörtelhormonerna innan man börjar ta litium på det viset kan man upptäcka förändringar som beror på behandlingen och rätta till dem innan de orsakar problem.

Hormonnivåer bör mätas en gång per år.

Före och under litiumbehandlingen bör även njurfunktionen kontrolleras.

Hur behandlas sköldkörtelproblem om de uppstår?

Om man får problem med sköldkörteln kan man oftast korrigera det om man kan dra ned på litium eller sluta med det helt. Det kan vara möjligt om man har varit fri från humörsvängningar en tid, eller om det verkar som att något av alternativen till litium kan fungera.

Om det är uppenbart att litium kommer att vara nödvändigt för att kontrollera sjukdomen, kan man ge det hormon som sköldkörteln normalt producerar (thyroxin) i tablettform.

Eventuellt kan andra behandlingsalternativ diskuteras.

Vad händer om litiumnivån blir för hög?

Om litiumnivån blir för hög kan det innebära allvarliga biverkningar.

Varningssignaler för detta är:

 • dålig aptit
 • diarré
 • kräkningar
 • man ser suddigt

Diarré och kräkningar kan göra saken värre genom att kroppen förlorar vätska, vilket koncentrerar blodet och höjer litiumnivån.

Ökar litiumnivån ytterligare uppstår:

 • darrningar i musklerna/muskelryckningar
 • ostadighet
 • sluddrigt tal
 • dåsighet och förvirring
 • medvetslöshet

Om någon som tar litium börjar få något av de här symptomen - även de milda - är det mycket viktigt att de omedelbart kontaktar sin läkare eller psykiatriska klinik.

Dessutom bör en person som tar litium och utvecklar en sjukdom som orsakar kräkningar eller diarré, eller gör så att han/hon inte kan äta eller dricka normalt, eller utvecklar feber som leder till överdriven svettning, söka läkare omedelbart, eftersom uttorkning kan öka litiumnivån i blodet.

Andra mediciner kan också påverka litiumnivån. Det är därför mycket viktigt att alltid tala om för läkaren vilka ytterligare mediciner man tar.

Vad kan jag göra för att undvika att höga litiumnivåer utvecklas?

 • Se till att du tar blodprov när det är dags.
 • Ändra inte plötsligt mängden salt i din kost det är särskilt viktigt att inte plötsligt minska mängden.
 • Se till att du får tillräckligt med vätska, särskilt om du motionerar eller om det är varmt, så att man svettas mer.
 • Kom ihåg att alkoholhaltiga drycker kan göra så att man förlorar vätska. Det är särskilt viktigt att komma ihåg detta om man är på semester utomlands det kan hända att du vill dricka mer alkohol, och vädret kan vara varmt så att du svettas mer.
 • Sök omedelbart läkare om du får någon av de sjukdomar eller symptom som beskrivits ovan. Tala alltid om för din läkare vilka läkemedel du tar.

Hur länge måste jag ta litium?

Litium har en episodförebyggande effekt.

 • Litium bör ges i minst ett till två år för att ge full effekt. Många måste ta det under många år, ev livslångt, för att förhindra återfall i sjukdomen.
 • När man slutar ta litium bör det trappas ned gradvis över ett antal månader för att undvika en ny sjukdomsepisod, som kan inträffa om man slutar tvärt.

Vad gäller vid graviditet och amning?

Det finns indikationer på att litium i sällsynta fall kan orsaka hjärtmissbildningar hos barn vars mödrar har tagit det under graviditeten.

Den som tar litium och funderar på att bli gravid måste tala med sin läkare om de risker det kan innebära att fortsätta med medicinen, och väga det mot risken för den egna hälsan om man slutar.

Litium går över till modersmjölken, därför bör mödrar som tar det inte amma sitt barn.

Finns det alternativ till litium?

Det finns alternativ till litium, vilket som är lämpligast beror på varför man ursprungligen fick litium det kan hända att alternativen inte är lika effektiva som litium. Eventuella alternativ måste man diskutera med sin läkare.

Det finns situationer där andra medel är lämpligare, men för de flesta är litium ofta det bästa valet.

Hur effektivt är litium?

 • Trots de svårigheter som kan uppstå vid litiumbehandling, är det fortfarande det bästa medlet för att förebygga återfall i bipolär sjukdom (manodepressivitet).
 • Det är effektivt vid behandling av manier.
 • Litium är det humörstabiliserande medel som har uppnått bäst resultat när det gäller att förstärka effekten hos antidepressiva.
 • Många finner att det är en effektiv medicin som hjälper dem att kontrollera sin sjukdom och avsevärt förbättrar deras livskvalitet.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »


Annons