Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Polymyosit

Polymyosit är en mycket sällsynt autoimmun sjukdom som angriper kroppens muskler.


Uppdaterad den: 2022-12-21

Annons

Vad är polymyosit?

Polymyosit är en inflammatorisk sjukdom som angriper kroppens muskler.

Tillståndet är mycket sällsynt och endast några få personer per miljon invånare insjuknar årligen. Oftast drabbas personer i åldern 40–60 år.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen utvecklas gradvis. De första besvären är vanligen muskelsvaghet i lår och överarmar. Det kan göra att man får svårt att resa sig eller lyfta armarna. Ibland finns ömhet över musklerna. Även muskelsvaghet i nacken och händer kan finnas.

Andra ganska vanliga symtom är svullnad i leder, trötthet och Raynauds fenomen. Vid Raynauds fenomen blir fingrar eller tår plötsligt vita på grund av dålig blodförsörjning i samband med kyla eller stress. Det är ett vanligt symtom också bland friska och är sällan kopplat till allvarlig sjukdom.

Ibland påverkar polymyosit lungorna och matstrupen, och i mer sällsynta fall hjärtat. Det kan leda till andnöd och sväljsvårigheter.

Orsak

Polymyosit beror på att kroppens immunsystem angriper kroppens egna vävnader, framför allt muskler och blodkärl. Denna typ av sjukdomar kallas autoimmuna. Det är ännu inte klarlagt varför immunsystemet reagerar på detta sätt.

Annons
Annons

Diagnos

Vid misstanke om diagnosen görs undersökning av muskelfunktionen. Hud, leder, lungor, hjärta och mag-tarmkanal undersöks ofta samtidigt.

Blodprover brukar tas. Ofta undersöks påverkade muskler med magnetkamera och elektromyografi, EMG. Ibland tas vävnadsprov från muskler (muskelbiopsi) för undersökning i mikroskop.

Undersökning av hjärta/lungor och matstrupen brukar också ingå. Då görs EKG och ultraljuda av hjärtat samt röntgenundersökningar av lungor och matstrupen.

Behandling

Olika läkemedel som dämpar inflammation brukar ges. Vanligen börjar man med kortisontabletter. Om det inte har tillräcklig effekt kan andra inflammationsdämpande läkemedel ges. Ibland ges intravenösa immunglobuliner (antikroppar). Behandlingen kan behöva tas under lång tid. Höga doser kortison måste dock trappas ner efter en tid eftersom höga doser som tas under lång tid kan ge biverkningar, bland annat muskelsvaghet och benskörhet.

Fysioterapi är viktigt vid polymyosit. I början, när musklerna är mycket svaga, behövs träning för att ta ut rörligheten i lederna så att de inte stelnar. Senare får man ett eget anpassat träningsprogram för att träna muskelstyrkan.

Prognos

Utan behandling förvärras sjukdomen gradvis, men med behandling blir de allra flesta bättre. En del kan så småningom sluta med behandlingen, medan andra behöver fortsätta med den under flera år och ibland livet ut.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.