Sjukdomar Sällsynta hälsotillstånd

Titel Uppdaterad
Addisonkris

2013-03-04

Angioödem

2020-10-14

Addisons sjukdom

2021-01-22

Addisons sjukdom – ökat behov av kortison

2013-03-04

ALS, amyotrofisk lateralskleros

2020-08-07

Beckers och Duchennes muskeldystrofi

2012-10-16

Behçets sjukdom

2021-11-10

Binjurebarksvikt, Addisons sjukdom

2020-06-05

Blodtransfusion

2023-10-13

Blödningstendens, symtomguide

2012-10-31

Charcot-Marie-Tooths muskelatrofi

2014-10-21

Cystisk fibros (CF)

2022-11-21

Dermatomyosit

2022-12-20

Ehlers-Danlos syndrom

2022-02-14

Fragilt X-syndrom

2012-10-16

Hemofili (blödarsjuka)

2017-09-19

Hemolytiskt-uremiskt syndrom

2019-11-04

Huntingtons sjukdom (HS)

2024-02-26

Hypoparatyreoidism

2017-03-06

Högt blodtryck i lungkretsloppet

2018-11-11

IgG4-relaterad sjukdom

2020-09-06

Iktyos

2020-01-31

Kortvuxenhet – akondroplasi

2012-11-14

Langerhans cellhistiocytos

2013-03-24

Marfans syndrom

2019-01-21

Multipel endokrin neoplasi (MEN)

2022-05-17

Narkolepsi

2021-07-27

Narkolepsi hos barn

2012-10-15

Neurofibromatos typ 1

2022-05-08

Oslers sjukdom

2019-07-24

Osteogenesis imperfecta

2022-02-15

Osteopetros

2022-03-04

Pemfigus

2022-01-21

PKU (fenylketonuri)

2019-01-20

Polyarteritis nodosa

2024-03-21

Polymyosit

2022-12-21

Porfyri

2022-03-24

Prader-Willis syndrom

2019-07-17

Prionsjukdomar

2015-10-06

Retinitis pigmentosa (RP)

2019-12-02

Retts syndrom

2021-01-20

Sicklecellanemi

2019-03-12

Systemisk skleros (sklerodermi)

2021-06-16

Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)

2021-03-01

Tuberös skleros

2014-10-21

Von Willebrands sjukdom

2021-12-09


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.