Sjukdomar Sällsynta hälsotillstånd

Titel Uppdaterad
Addisonkris

2013-03-04

Angioödem

2020-10-14

Addisons sjukdom

2020-08-17

Addisons sjukdom – ökat behov av kortison

2013-03-04

ALS, amyotrofisk lateralskleros

2020-08-07

Beckers och Duchennes muskeldystrofi

2012-10-16

Behçets sjukdom

2021-11-10

Binjurebarksvikt, Addisons sjukdom

2020-06-05

Blodtransfusion

2013-01-03

Blödningstendens, patientrådgivning

2012-10-31

Charcot-Marie-Tooths muskelatrofi

2013-04-16

Cystisk fibros (CF)

2020-08-10

Dermatomyosit

2013-01-28

Ehlers-Danlos syndrom

2019-05-02

Fragilt X-syndrom

2012-09-30

Hemofili (blödarsjuka)

2017-09-19

Hemolytiskt-uremiskt syndrom

2014-03-21

Huntingtons sjukdom (HS)

2018-10-30

Hypoparatyreoidism

2012-10-16

Högt blodtryck i lungkretsloppet

2018-11-11

IgG4-relaterad sjukdom

2020-09-06

Iktyos

2020-01-30

Kortvuxenhet – akondroplasi

2012-11-14

Langerhans cellhistiocytos

2013-01-18

Marfans syndrom

2019-01-21

Multipel endokrin neoplasi (MEN)

2013-02-21

Narkolepsi

2021-07-27

Narkolepsi hos barn

2012-10-15

Neurofibromatos typ 1

2022-05-08

Oslers sjukdom

2019-07-24

Osteogenesis imperfecta

2022-02-15

Osteopetros

2022-03-04

Pemfigus

2022-01-21

PKU (fenylketonuri)

2019-01-20

Polyarteritis nodosa

2013-01-28

Polymyosit

2013-01-28

Porfyri

2022-03-24

Prader-Willis syndrom

2019-07-17

Prionsjukdomar

2013-02-03

Retinitis pigmentosa (RP)

2019-12-02

Retts syndrom

2021-01-20

Sicklecellanemi

2019-03-12

Systemisk skleros (sklerodermi)

2021-06-16

Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)

2021-03-01

Tuberös skleros

2013-04-16

Von Willebrands sjukdom

2021-12-09


Annons