Nedsatt njurfunktion, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2013-03-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Om njurarna

 • Njurarna renar blodet från slaggprodukter och reglerar även vätskenivån i kroppen:
  • Vid högt vätskeintag ökar njurarna utsöndringen av vätska (urin)
  • Vid lågt intag av vätska eller stora vätskeförluster, till exempel genom svettning, minskar njurarna utsöndringen av vätska (urin)
 • Från njurarna rinner urinen i urinvägarna genom njurbäckenet, urinledaren, urinblåsan och urinröret.

Vad är nedsatt njurfunktion?

 • Nedsatt njurfunktion uppstår vid försämring av njurarnas förmåga att filtrera bort slaggprodukter och reglera vätskenivån i kroppen.
 • Nedsatt njurfunktion kan vara akut eller kronisk.
 • Det mått på njurfunktionen som oftast används är kreatininvärdet. Ett förhöjt kreatininvärde är ett tecken på nedsatt njurfunktion.

Förekomst

 • Kraftigt nedsatt njurfunktion är ett förhållandevis sällsynt tillstånd. Lätt nedsättning av funktionen är vanligare.
 • Förekomsten ökar med åldern.

Bedömning av nedsatt njurfunktion

 • Symtom på njursvikt uppkommer sent i förloppet vid njursjukdom, ofta inte förrän 60–80 % av njurarnas funktion är borta. Det kan därför vara svårt att ställa en tidig diagnos.
 • Orsaker utanför njurarna:
  • Förekommer
  • Diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, chock med blodtrycksfall, vätskebrist
 • Orsaker nedanför njurarna i urinvägarna:
  • Förekommer då och då
  • Förstorad prostata, cancer i urinvägarna, njursten, tumörer på bakre bukväggen
  • Upphävd urinproduktion tyder på orsaker nedför njurarna och ska alltid leda till ultraljudsundersökning av urinblåsan
 • Njursjukdom:
  • Hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion dominerar vanliga diagnoser som högt blodtryck och diabetes
  • Vid mer avancerad njursvikt (procenttalen är osäkra):
   • Njurinflammation (glomerulonefrit) 25–30 %
   • Diabetes 15–20 %
   • Njurskada på grund av nedsatt blodtillförsel till njurarna 10–15 %
   • Njurbäckeninflammation 10–15 %
   • Cystnjurar 5–10 %
   • Bindvävssjukdomar 5–10 %

De vanligaste orsakerna

som kan kräva behandling

 • Akut njursvikt:
  • En vanlig orsak är akut nefritiskt syndrom, det vill säga akut inflammation i njurarna
 • Kronisk njursvikt.
 • Hjärtsvikt.
 • Stopp för flödet av urin, till exempel på grund av njursten eller tumör.
 • Skada orsakad av mångårig diabetes .
 • Högt blodtryck.
 • Njurbäckeninflammation.
 • Cystnjurar.
 • Giktartrit.

Varning

 • Om du är osäker på vad orsaken kan vara och du har svåra besvär bör du kontakta läkare.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons