Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nedsatt njurfunktion, symtomguide


Uppdaterad den: 2013-03-18

Annons

Vad är nedsatt njurfunktion?

 • Nedsatt njurfunktion uppstår vid försämring av njurarnas förmåga att filtrera bort slaggprodukter och reglera vätskenivån i kroppen.
 • Nedsatt njurfunktion kan vara akut eller kronisk.
 • Det mått på njurfunktionen som oftast används är kreatininvärdet. Ett förhöjt kreatininvärde är ett tecken på nedsatt njurfunktion.

Förekomst

 • Kraftigt nedsatt njurfunktion är ett förhållandevis sällsynt tillstånd. Lätt nedsättning av funktionen är vanligare.
 • Förekomsten ökar med åldern.

Om njurarna

 • Njurarna renar blodet från slaggprodukter och reglerar även vätskenivån i kroppen:
  • Vid högt vätskeintag ökar njurarna utsöndringen av vätska (urin)
  • Vid lågt intag av vätska eller stora vätskeförluster, till exempel genom svettning, minskar njurarna utsöndringen av vätska (urin)
 • Från njurarna rinner urinen i urinvägarna genom njurbäckenet, urinledaren, urinblåsan och urinröret.

Bedömning av nedsatt njurfunktion

 • Symtom på njursvikt uppkommer sent i förloppet vid njursjukdom, ofta inte förrän 60–80 % av njurarnas funktion är borta. Det kan därför vara svårt att ställa en tidig diagnos.
 • Orsaker utanför njurarna:
  • Förekommer
  • Diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, chock med blodtrycksfall, vätskebrist
 • Orsaker nedanför njurarna i urinvägarna:
  • Förekommer då och då
  • Förstorad prostata, cancer i urinvägarna, njursten, tumörer på bakre bukväggen
  • Upphävd urinproduktion tyder på orsaker nedför njurarna och ska alltid leda till ultraljudsundersökning av urinblåsan
 • Njursjukdom:
  • Hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion dominerar vanliga diagnoser som högt blodtryck och diabetes
  • Vid mer avancerad njursvikt (procenttalen är osäkra):
   • Njurinflammation (glomerulonefrit) 25–30 %
   • Diabetes 15–20 %
   • Njurskada på grund av nedsatt blodtillförsel till njurarna 10–15 %
   • Njurbäckeninflammation 10–15 %
   • Cystnjurar 5–10 %
   • Bindvävssjukdomar 5–10 %

Vad kan vara orsaken?

 • Akut njurskada:
  • En vanlig orsak är akut nefritiskt syndrom, det vill säga akut inflammation i njurarna
 • Kronisk njursvikt, till följd av till exempel diabetes eller högt blodtryck.
 • Hjärtsvikt.
 • Stopp för flödet av urin, till exempel på grund av njursten eller tumör.
 • Njurbäckeninflammation.
 • Cystnjurar.
 • Giktartrit.
Annons
Annons

Utredning

 • I utredning av nedsatt njurfunktion ingår bland annat en grundlig sjukdomshistoria där man försöker hitta symtom eller tecken på någon bakomliggande sjukdom. 
 • I vanliga fall ska man lämna blodprov och urinprov.
 • Ofta beställs en ultraljudsundersökningav njurarna. 
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons