Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nedsatt njurfunktion, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2013-03-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är nedsatt njurfunktion?

 • Nedsatt njurfunktion uppstår vid försämring av njurarnas förmåga att filtrera bort slaggprodukter och reglera vätskenivån i kroppen.
 • Nedsatt njurfunktion kan vara akut eller kronisk.
 • Det mått på njurfunktionen som oftast används är kreatininvärdet. Ett förhöjt kreatininvärde är ett tecken på nedsatt njurfunktion.

Förekomst

 • Kraftigt nedsatt njurfunktion är ett förhållandevis sällsynt tillstånd. Lätt nedsättning av funktionen är vanligare.
 • Förekomsten ökar med åldern.

Om njurarna

 • Njurarna renar blodet från slaggprodukter och reglerar även vätskenivån i kroppen:
  • Vid högt vätskeintag ökar njurarna utsöndringen av vätska (urin)
  • Vid lågt intag av vätska eller stora vätskeförluster, till exempel genom svettning, minskar njurarna utsöndringen av vätska (urin)
 • Från njurarna rinner urinen i urinvägarna genom njurbäckenet, urinledaren, urinblåsan och urinröret.

Bedömning av nedsatt njurfunktion

 • Symtom på njursvikt uppkommer sent i förloppet vid njursjukdom, ofta inte förrän 60–80 % av njurarnas funktion är borta. Det kan därför vara svårt att ställa en tidig diagnos.
 • Orsaker utanför njurarna:
  • Förekommer
  • Diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, chock med blodtrycksfall, vätskebrist
 • Orsaker nedanför njurarna i urinvägarna:
  • Förekommer då och då
  • Förstorad prostata, cancer i urinvägarna, njursten, tumörer på bakre bukväggen
  • Upphävd urinproduktion tyder på orsaker nedför njurarna och ska alltid leda till ultraljudsundersökning av urinblåsan
 • Njursjukdom:
  • Hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion dominerar vanliga diagnoser som högt blodtryck och diabetes
  • Vid mer avancerad njursvikt (procenttalen är osäkra):
   • Njurinflammation (glomerulonefrit) 25–30 %
   • Diabetes 15–20 %
   • Njurskada på grund av nedsatt blodtillförsel till njurarna 10–15 %
   • Njurbäckeninflammation 10–15 %
   • Cystnjurar 5–10 %
   • Bindvävssjukdomar 5–10 %

Vad kan vara orsaken?

 • Akut njursvikt:
  • En vanlig orsak är akut nefritiskt syndrom, det vill säga akut inflammation i njurarna
 • Kronisk njursvikt, till följd av till exempel diabetes eller högt blodtryck.
 • Hjärtsvikt.
 • Stopp för flödet av urin, till exempel på grund av njursten eller tumör.
 • Njurbäckeninflammation.
 • Cystnjurar.
 • Giktartrit.

Utredning

 • I utredning av nedsatt njurfunktion ingår bland annat en grundlig sjukdomshistoria där man försöker hitta symtom eller tecken på någon bakomliggande sjukdom. 
 • I vanliga fall ska man lämna blodprov och urinprov.
 • Ofta beställs en ultraljudsundersökningav njurarna. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons