Ökad urinutsöndring


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Om njurarna

 • Njurarna renar blodet från slaggprodukter och reglerar även vätskehalten i kroppen:
  • Vid högt vätskeintag ökar njurarna utsöndringen av vätska (urin)
  • Vid lågt intag av vätska eller stora vätskeförluster, till exempel genom svettning, minskar njurarna utsöndringen av vätska (urin)
 • Från njurarna följer urinen urinvägarna genom njurbäckenet, urinledarna, urinblåsan och urinröret.

Definition

 • Ökad urinutsöndring definieras som urinmängd över 2,5 l per dygn.

Bedömning av ökad urinutsöndring

 • Den vanligaste orsaken är ökat vätskeintag.
 • Många har en föreställning om att högt vätskeintag är sunt, vilket leder till hög urinutsöndring.
 • Vid en rad endokrina sjukdomar, däribland diabetes mellitus och binjuresvikt kan ett av de första symtomen vara polyuri, det vill säga stor urinvolym.
 • Annars är njursjukdomar orsak till ökad urinutsöndring. Njurarna klarar inte av att koncentrera urinen.

De vanligaste orsakerna

Som kan kräva behandling

 • Diabetes mellitus typ 1 eller typ 2.
 • Vissa njursjukdomar.
 • Anfall med snabb puls (takykardi):
  • Ökad mängd blod som cirkulerar ger ökad filtrering av vätska i njurarna och därmed ökad urinproduktion
  • Kan bero på hjärtsjukdom eller endokrina sjukdomar

Som vanligtvis inte kräver behandling

 • Ökat vätskeintag är den vanligaste orsaken till ökad urinutsöndring.
 • Psykiatrisk sjukdom:
  • Onormala tankar eller föreställningar om vätskeintag. Sinnesförvirrade (psykotiska) personer, kanske personer med tvångstankar

Sällsynta orsaker

 • Lågt kaliumvärde kan minska njurarnas koncentrationsförmåga och ge ökad urinutsöndring.
 • Diabetes insipidus.
 • Addisons sjukdom, binjurebarkssvikt.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Varning

 • Vid osäkerhet om orsak och vid framträdande symtom bör du kontakta läkare.
Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons