Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blod i sperma/sädesvätskan

Att hitta blod i sperma kan leda till stor oro. I de allra flesta fall är det dock ett helt ofarligt fynd.


Uppdaterad den: 2020-11-02

Annons

Vad är blod i sperma/sädesvätskan?

Hematospermi är blod i sperma eller sädesvätskan (ejakulatet). Sädesvätskan kan vara rödfärgad eller ha mer brunt till svart utseende. I vanliga fall finns inga andra symtom. På fackspråk kallas tillståndet för hematospermi. Blod i sperma ger ofta stor oro för en farlig sjukdom som kan ligga bakom. 

Det är inte helt klarlagt hur vanligt symtomet är. Man vet att det oftare förekommer hos män under 40 år. 

Annons
Annons

Orsak

I många fall hittas ingen orsak till blod i sperma. 

Vanliga orsaker

Olika bakterier och virus kan leda till infektioner i bitestiklar, prostata och urinvägar och därmed leda till blod i sperma. Efter ingrepp, såsom vävnadsprover från prostata, är blod i sperma vanligt. Det kan dröja flera veckor innan blodet har försvunnit. Visst sexuellt beteende såsom långvarig sexuell abstinens, mycket frekvent masturbation och rigorösa sexuella aktiviteter kan också leda till blod i sperma.

Ovanliga orsaker

Det finns många ovanliga olika orsaker till blod i sperma. Inflammationer och avvikelser i urinvägarna kan leda till blod i sperma. Rubbningar i blodets förmåga att levra sig och missbildningar i kärl kan också ge en ökad risk för blod i sperma. Skador mot könsorganen och mellangården är en annan orsak. 

Cancer i bäckenet eller andra delar av kroppen är en möjlig orsak men förekommer sällan. Studier har visat att risken för cancer vid blod i sperma är försumbar hos män under 40 år.

När ska man söka vård?

Hos män under 40 år behöver enstaka tillfällen med blod i sperma inte föranleda kontakt med sjukvården. Om symtomet förekommer frekvent eller under en längre tid bör man söka vård. Om man förutom blod i sperma har andra symtom och hos män över 40 år rekommenderas alltid en medicinsk bedömning.

Annons
Annons

Utredning

Hos män under 40 år är det viktigt att utesluta urinvägsinfektion och sexuellt överförbara infektioner genom att ta urinprov. Ibland känner läkaren på könsorganen och lymfkörtlar.

Hos män över 40 år görs en mer omfattande utredning. Det är viktigt att utesluta andra sjukdomar genom en noggrann sjukdomshistoria och kroppsundersökning. Prostatan bedöms genom att läkaren för in fingret i ändtarmen. Ibland tas blodprover och i vissa fall skickas en remiss till en urolog för ytterligare bedömning. En ultraljudsundersökning via ändtarmen är en undersökning som kan ge mycket information.

Råd

För de allra flesta män är blod i sperma ett helt ofarligt symtom som försvinner av sig självt utan behandling. Det är inte nödvändigt med några speciella förhållningsregler. Fertiliteten är heller inte nedsatt om man har blod i sperma. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.