Frågor och svar om sängvätning (enures) 2013

Föräldrar till sängvätande barn drar sig för att söka hjälp. Det visar delresultat från vår pågående upplysningskampanj på HarDuNattkissat.se

De föräldrar som deltagit i undersökningen anger över 40 procent att de inte talat med läkare om barnets sängvätning. De flesta barnen i undersökningen är i åldrarna 5-9 år, men vissa barn är 10-12 år och några över 13 år.

Netdoktorexperten Tryggve Nevéus, barnläkare vid njur- och urinvägsenheten, Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala svarade på frågor om sängvätning/enures hos barn i en chatt. Läs chattens besvarade frågor här nedan.

Läs mer om enures här 

Denna chatt är avslutad.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Går det över?

2013-09-2 | 15:04

av Tryggve Neveus


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.