Dysfagi - svårigheter att svälja

Dysfagi (svårt att svälja)

Dysfagi är ett samlingsbegrepp för symtom på svårigheter att äta och svälja. Sväljssvårigheter är ett delproblem vid flera olika sjukdomar, bland annat en del cancerformer och vissa neurologiska sjukdomar. Bristande kunskaper om dysfagi inom sjukvården kan leda till att patienter blir felbedömda och går miste om behandling och stöd.


Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen
Publicerad den: 2018-03-02
Författare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Dysfagi kan yttra sig på olika sätt och ha vitt skilda orsaker. Därför kan flera olika medicinska specialiteter och olika yrkesgrupper i sjukvården behöva engageras, både för korrekt diagnostik och behandling. När vi är friska tar vi kanske tuggandet och sväljandet som något självklart, men att svälja kräver egentligen en motoriskt ganska komplicerad koordination av nerv- och muskelfunktion.

Är du läkare eller sjukvårdspersonal, se vår medicinska översikt om dysfagi här »

Orsaker och symtom till dysfagi

För att förklara orsakerna underlättar det att dela in dysfagi i olika grupper av symtom, som i sin tur är kopplat till var felet sitter:

 • Oral dysfagi innebär svårigheter att hantera födan i munnen, från tuggning till sväljning. Vid en del kroniska neurologiska sjukdomar eller efter en stroke som påverkar tungans eller käkarnas motorik kan oral dysfagi uppstå. Det medför då att tuggan kan ligga kvar i munhålan utan att en korrekt sväljning utlöses.
 • Faryngeal dysfagi innebär att mat kan ligga kvar i nedre delen av svalget. Det leder till obehag från svalget. Man riskerar då också en aspiration, det vill säga att delar av tuggan hamnar i luftvägarna. Även detta problem kan uppstå efter en stroke men också av cancer i svalget. Då kan det bero på växt av cancer som påverkar funktionen eller sviter av operation eller strålbehandling av sådan cancer.
 • Esofageal dysfagi är matstrupens bristande förmåga att transportera födan från nedre svalget till magsäcken. Det kan i sin tur innebära att det blir helt eller delvis stopp i matstrupen. Då kan det, med viss fördröjning, bli uppstötningar av gamla matrester som blivit liggande kvar i matstrupen. Även detta kan bero på lokal växt av cancer som påverkar funktionen eller sviter av operation eller strålbehandling av cancer. Orsaken kan också vara störningar av funktionen i övre magmunnen, oftast till följd av Hiatusbråck (”mellangärdesbråck”).

Läs även: Faktablad om cancer och dysfagi »

Diagnos

Om du drabbats av upprepad felsväljning eller andra ät- och sväljsvårigheter bör du söka läkare, i första hand börja hos husläkaren. En bedömning av sväljningsförmågan är vanligen det första steget. Det kan göras med ett vattensväljningstest. Om resultatet från testet påvisar svårigheter bör en noggrannare kartläggning av sväljningsförmågan göras. Ofta innebär det remiss till specialistläkare eller logoped. Där kan en mer avancerad bedömning av sväljningen göras, antingen en fiberskopisk undersökning (FUS) eller en funktionsinriktad röntgenundersökning (FRAS).

Annons
Annons

Prognos vid dysfagi

Orsaken till dysfagin påverkar prognosen för besvären. Av alla som drabbas av stroke får nämare två tredjedelar dysfagi under det akut skedet. Hos flertalet är sväljsvårigheter efter en stroke övergående.

Är dysfagin cancer-orsakad kommer prognosen för sväljproblemen att hänga ihop med prognosen för cancern. Om dysfagin beror på cancerväxt som sedan behandlas framgångsrikt kan också besväret försvinna. Om den beror på biverkningar av cancerbehandlingen kan dysfagin vara mest uttalad vid eller kort efter avslutad behandling och sedan successivt avta.

 

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar majviol andersson 2018-03-5 15:45 (12 månader sen)

  Jag undrar över svårigheter med sväljn.kan bero på ngt med skölkörteln?

 • Avatar Ali Attar 2018-03-5 15:13 (12 månader sen)

  Någon gång i månaden blir det rejält stopp, att jag tappar andan, ovanför magmunnen och då hjälper det med att dricka vatten. Besväret började för 6 år sedan. Vad kan detta bero på? Tacksam för svar.

 • Avatar Gunilla Swedbjer 2018-04-6 23:28 (11 månader sen)

  Hej Jag drabbades av att maten blev kvar i strupen. Har Opererats 3ggr med ballongutvidgning
  av min magmun. Jag åkte ofta på ganska jobbiga lunginflammationer 8 ggr/2017 p.g.a att det kom ner mat dit. Jag tror nog att det finns flera som har samma symtom . Diagnosen ställdes på Ersta sjukhus Stockholm. Vid röntgen med kontrast där jag blev upprepade gånger att svälja. Resultatet
  blev , kraftigt utvidgad matstrupe och mycket av kontrasten blev kvar.

 • Avatar Bengt Lundin 2018-04-30 12:11 (10 månader sen)

  Har svårt att svälja mat vatten . Har mycket slem i halsen måste harkla mig ofta, särskilt efter jag ätit något. Har varit hos läkare för detta , han sade att allt var ok. Men att jag skulle sluta att harkla för det skadar halsen. Tycker det var ett konstigt svar. Har sedan några år fått diagnosen Parkinsson,

 • Avatar Bengt Lundin 2018-04-30 12:12 (10 månader sen)

  Har svårt att svälja mat vatten . Har mycket slem i halsen måste harkla mig ofta, särskilt efter jag ätit något. Har varit hos läkare för detta , han sade att allt var ok. Men att jag skulle sluta att harkla för det skadar halsen. Tycker det var ett konstigt svar. Har sedan några år fått diagnosen Parkinsson,

 • Avatar Gudrun Andresen 2018-09-3 14:37 (6 månader sen)

  Jag har varit många gånger hos läkaren pga detta, jag har begärt röntgen och att få komma till en som kan det här, men de "viftar" bort det, jag sätter allt möjligt i halsen/gommen, jag har svårt för att andas men ingen lyssnar. Jag har haft besvären i många år, jag fick en Epilepsi medicin av en läkare våren 2012, det gjorde så muskeln slappnade av. Men den fick jag inte ta efter hjärtinfarkten hösten 2012 sa läkaren, så den togs bort. Nu är jag i akut behov av en läkare som kan detta, vart vänder jag mig ? Och när jag är hos tandläkaren så får jag ordentlig panik när jag får vattnet i halsen, jag fasar att gå dit jag har till och med fått åka med ambulansen till akuten efter besöket....

 • Avatar Elli 2018-11-12 07:20 (3 månader sen)

  Hej har haft problem med att mat,dryck,saliv fastnar i halsen

  Det börjar oftast först med att jag äter mat. Jag känner då att det fastnar. Det kan ta allt från 2 sekunder upp till 3 dygn innan "locket " öppnas upp igen. Skriver locket för det känns som omdet är ett lock som öppnas å jag kan svälja försiktigt igen.
  Har varit på hur många undersökningar som helst och vården säger att dom inte kan hjälpa mig. Det dom säger, har konstaterat är att ungefär 1 1/2 cm av strupen slutar fungera och inte kan pressa ner maten
  Problemet är att inget hjälper och har haft detta i flera år och jag är fullt frisk i övrigt.
  Idag sitter jag inne på mitt 3:e dygn utan att kunna äta eller dricka och jag kräks upp mitt egna saliv när jag sväljer. VC ska ringa mig idag och hoppas jag får komma in och få dropp för jag är så uttorkad och svag.

 • Avatar Gudrun matz 2018-12-18 15:21 (2 månader sen)

  Jag har 3 ggr drabbats av att mat fastnat i nedre delen av matstrupen. Är 88 år. Rtgläkatre har provat med att jag fått svälja kontrast och då såg han att det var stopp längst ner i matstrupen. Vad är detta?

 • Avatar Gudrun matz 2019-01-14 16:30 (40 dagar sen)

  Jag har tre gånger drabbats av att mat fastnar längst ner i matstrupen. Vad är detta?


Annons
Annons
Annons
Annons