Cancer och dysfagi

Dysfagi är ett samlingsbegrepp för symtom på ät- och sväljsvårigheter. Det är ett delproblem vid flera olika sjukdomar, bland annat de cancerformer som påverkar de områden där maten passerar innan den når magsäcken.


Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen
Publicerad den: 2018-03-02
Författare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Dysfagi kan yttra sig på olika sätt och ha vitt skilda orsaker. Därför kan flera olika medicinska specialiteter och olika yrkesgrupper i sjukvården behövas, både för korrekt diagnostik och behandling.

Är du läkare eller sjukvårdspersonal, se vår medicinska översikt om dysfagi här »

Orsaker till sväljsvårigheter vid cancer

Olika cancersjukdomar kan orsaka dysfagi, antingen av lokal växt av cancer eller som en följd av operation eller strålbehandling av cancer. Om felet sitter i munhålan, vilket kan påverka hur maten tuggas och förs bakåt för att svälja, kan orsaken vara en cancer i tungan eller övriga munhålan.

Särskilt påtagligt kan de problemen bli efter strålbehandling som kan orsaka både muntorrhet och stramhet som påverkar tuggningen. Även operation av delar av tungan på grund av tungcancer kommer påverka funktionen i munhålan. Vissa cytostatika (”cellgifter”) kan också ge lokala besvär från mun och svalg som påverkar negativt.

Cancer bak i svalget eller i struphuvudet kan innebära svårigheter att svälja, liksom strålbehandling av cancrar där. Och cancer i matstrupen eller övre magmunnen kan orsaka att matrester blir kvar i matstrupen.

Även hjärntumörer kan ge dysfagi, om tumören trycker på områden i stor- eller lillhjärnan som styr motoriken eller koordinationen av sväljnings-processen.
Annons
Annons

Symtom på dysfagi

Dysfagi är i sig ett symtom och yttrar sig som olika varianter av ät- och sväljsvårigheter. Av lokal växt av cancer eller som en följd av operation eller strålbehandling och/eller cytostatika märks negativ påverkan på det.

Diagnos

Hos någon tidigare frisk som utvecklar sväljsvårigheter, dysfagi, är det viktigt att söka läkare för att utreda vad det beror på. Har du redan en cancerdiagnos som gett dysfagi, eller kan leda till det, bör detta aktivt tas upp av den vårdpersonal som är van att förebygga och behandla dysfagi vid cancer. När behandling av en cancer i öron-näsa-hals-området eller matstrupen planeras kommer risker för dysfagi rutinmässigt tas upp.

En objektiv bedömning av sväljningsförmågan kan behövas och kan göras med ett vattensväljningstest. Om resultatet från testet påvisar svårigheter bör en noggrannare kartläggning av sväljningsförmågan göras. Ofta innebär det remiss till specialistläkare eller logoped. Där kan en mer avancerad bedömning av sväljningen göras, antingen en fiberskopisk undersökning (FUS) eller en funktionsinriktad röntgenundersökning (FRAS).
Annons
Annons

Prognos

Är dysfagin cancer-orsakad kommer prognosen för besvären hänga ihop med prognosen för cancern. Men om dysfagin beror på cancerväxt som sedan behandlas framgångsrikt kan också besväret försvinna. Om den beror på biverkningar av cancerbehandlingen kan dysfagin vara mest uttalad vid eller kort efter avslutad behandling och sedan successivt avta.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar MARIANNE ATLEGÅRD 2018-04-23 14:26 (12 månader sen)

  Svälsvårigheter kan bero på många saker men ni beskriver bara cancer! Dåligt!

 • Avatar Ulla Eklund 2018-04-23 14:53 (12 månader sen)

  Det är väl bra att ni har information om olika cancer diagnoser, men vi är nog många som har dessa problem utan cancerdiagnos.
  T ex hypoterospatienter vilka inte ens läkarna kan något om. Mer modern forskning om detta vore bra.

 • Avatar Gunilla Swedbjer 2018-04-23 22:01 (12 månader sen)

  Sväljningsproblem har jag, och detta pga Akalasi magmunnen inte fungerar. Det är en
  sällsynt sjukdom vi är en per 100 000. Jag tror att det är fler som har denna Diagnos.
  Har blivit opererad Ersta sjukhus 3 ggr och det via svalg under narkos. Vad jag förstår
  så är det bara Ersta sjukhus som utför denna.

 • Avatar Lena Petersson 2018-07-28 20:12 (9 månader sen)

  Gastroskopi med anl av mina sväljproblem gav mig diagnosen " esofagi "enl vad jag läst av min doktors journalanteckningar. Men han nämnde även " dysfagi " på ett ställe. Jag fick medicin Pantoprazol och besvären upphörde i och med medicinen som jag nu tar. Väntar nu på återbesök t läkaren. ..Jag har myelom...Har detta som nu hittats i och med gastroskopin något med cancer att göra ?


Annons
Annons