Fråga Psykologen

Fråga   Neurologi

Fråga: Dubbelbemanning vid svår autism

Hur ska den enskilde via företrädare motivera behov av dubbelassistans all vaken tid? Detta behov intygas även i läkarintygen. Försäkringskassan beviljar dubbelassistans för aktiva insatser = minuträknande. Vid omprövningen har försäkringskassan minskat på beviljade timmar fastän det har skett en medicinsk försämring, vilket kräver mera stöd, nära hjälp och tillsyn. Den enskilde är multihandikappad, ligger mentalt på 1,5 års nivå, har grav utvecklingsstörning, svår autism, oförutsebara aggressionsutbrott, astma, svår hörselnedsättning, kronisk otit, avsevärd synnedsättning samt sömnstörningar med oförutsebara attacker av andnöd, avbruten sömn, vakenhet och oro. Försäkringskassan har beviljat dubbelbemanning för hygien, måltider, toa besök, kommunikation, promenader av och påklädning och aktiva insatser en tim/natt men ej för aktivt deltagande i matlagning, dukning, diskning, bakning, städning, klädvård, massage, motorisk bana, musik, dans, sång, samspel eller aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Inte en enda timme är beviljad för deltagande i samhällslivet. I läkarintyget står det att brukaren även behöver trippelbemanning utomhus och ute i samhället, för att kunna behålla självkontrollen och lugnet. Brukaren behöver omgärdas av trygghet, säkerhet, kvalificerad personal och förutsägbarhet för att kunna genomföra sina aktiviteter i samhället. Hur ska man motivera behovet av flerbemanning vid svår autism och grav utvecklingsstörning såväl dagtid som nattetid? Med rätt bemanning och stöd kan den enskilde leva som andra men med underbemanning blir den enskilde väldigt begränsad, handikappad och hamnar i förvaring och för inlåsning.

Svar:

Hej! Dubbel assistans kan beviljas om det behövs 2 assistenter för att förhindra att den enskilde skadar sig själv eller andra, och om det finns en risk att det kan ge upphov till livshotande eller allvarliga skador. Det behöver således dokumenteras om det uppstår sådana faror på grund av bristande dubbelbemanning. Det finns även ett avgörande från Kammarrätten i Göteborg där dubbel assistans beviljats för hela den tid en aktivitet tar, när den sker utanför hemmet. Det var då frågan om många och korta insatser för att bland annat justera positionen i rullstol. Hör gärna av dig om du har fler frågor eller om ni behöver hjälp. Du kan kontakta oss genom vår växel 020-30 31 00, via e-post info@humana.se eller så lämnar du dina kontaktuppgifter [LINK=http://www.humana.se/personligassistans/Personlig-assistent/kontakt/ENDLINK]via vår hemsida[/LINK] så kontaktar vi dig. Vänliga hälsningar Christian Källström, Chefsjurist Humana Läs mer om [LINK=http://www.humana.se/personligassistans/ENDLINK]personlig assistans[/LINK] hos Humana.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Adhd

2016-03-3 | 22:26

av Anne Grefberg

Vad är ADD?

2016-01-14 | 20:55

av Anne Grefberg

Anhörig till partner med ADHD

2015-12-17 | 15:31

av Anne Grefberg

Har jag ADHD?

2015-11-11 | 15:43

av Anne Grefberg

Asperger/autism nytt samlingsnamn

2015-10-11 | 13:33

av Anne Grefberg

Kan jag har ADD?

2015-06-25 | 10:39

av Anne Grefberg

kan det vara asbergers syndrom?

2014-05-11 | 09:53

av Anne Grefberg

Tonårsflicka med ADHD

2012-04-12 | 08:35

av Anne Grefberg

Dubbelbemanning vid svår autism

2012-02-26 | 23:16

av Anonym användare

Motivera barn med ADHD

2012-02-22 | 11:09

av Anne Grefberg

Intyg på ADHD

2012-01-25 | 16:08

av Anne Grefberg

Vilsen grabb

2011-12-15 | 00:16

av Anne Grefberg

Hur får jag hjälp - ADHD

2011-10-5 | 18:17

av Anne Grefberg

Har jag adhd?

2011-09-23 | 22:23

av Anne Grefberg

Mobbad pga adhd

2011-08-28 | 02:14

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.