Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Är våra signaler i hjärnan annorlunda jämfört med

Hej, Hur kommer det sig att amfetamin verkar lugnande på oss med ADHD? När andra "normala" människor reagerar helt tvärtom och är vakna dygn i streck? Jag har alltid haft myror i benen, svårt att sitta stilla, svårt att koncentrera mig och svårt att hålla igång ett samtal då jag oftast blir distraherad av något och kommer av mig, jag kan inte läsa en text och sen komma ihåg vad som stod. Rör alltid på armar och ben konstant. Haft väldigt stora problem i skolan. Sömnproblem sen barndomen. Men när jag har tagit amfetamin har jag blivit lugn och avslappnad, det blir tyst i huvudet på mig, jag kan hänga med i ett samtal, jag kan sitta helt stilla och samtidigt kunna koncentrera mig på vad mina kompisar säger och sen komma ihåg vad dom sa, tills jag somnar. Sover lugnt, avslappnat, vaknar upp pigg, utvilad och glad dagen efter. Hur kommer det sig att jag förvandlas till en "normal" och mina kompisar förvandlas till såna som mig och kan inte sitta stilla? Fungerar våra hjärnor annorlunda jämfört med andras? Går signalerna åt ett helt annat håll än hos en person som inte har adhd?

Svar:

Hej!

Ja, det låter onekligen som att du har ADHD och att du har fått rätt medicin. Anledningen till att du blir lugn av den, medan dina kompisar blir ”speedade” på amfetamin, är precis som du säger att era hjärnor fungerar annorlunda. Om signalerna går just ”på ett annat håll”, kan jag inte säga, men det är framför allt dopaminets verkningar som skiljer sig åt.

Dopamin ökar förmågan till uppmärksamhet, uppfattningsförmåga och koncentrationsförmåga. Möjligen ökas också förmågan att uppfatta och tolka omvärlden.

Det är framför allt förbindelserna mellan pannlobernas hjärnbark och djupare liggande strukturer som avviker hos personer med ADHD. En del forskning pekar på att det finns genetiska variationer i de dopaminerga neuronens funktion. Särskilt har man intresserat sig för den så kallade D4-receptorn, som vi skulle kunna kalla en mottagarenhet på nervcellens yta. Man tänker sig signalsubstansen och receptorn som två pusselbitar som passar ihop och som då möjliggör att det kan ske en fortplantning av nervsignalen, lite grann som när man slår till kontakten till en lampa.

Om receptorerna är för få eller avviker i sin uppbyggnad, blir det inte samma genomslag vid exponering för en viss mängd signalämne.
I en del studier har man också kunnat visa på skillnader i hjärnans storlek inom nästan alla regioner men märkligt nog inte inom pannloberna.

Försämrad hämning av vissa signaler anses bidra till de specifika störningar och svårigheter som är typiska för ADHD. Det flödar över av impulser, kan man säga, utan tid till eftertanke, och det är väl det du upplever när du blir ofokuserad och inte kan läsa eller hänga med i ett samtal. Du tar in alla sinnesintryck utan urskillnad. Tillförsel av amfetamin råder bot på den obalans du har i ditt dopaminsystem. Därför blir du lugn och koncentrerad.

Omvänt, när din kompisar exponeras för amfetamin (vilket inte är att rekommendera!), svämmar systemen över, och det blir för mycket av det goda. Deras i vanliga fall välfungerande receptorer blir överstimulerade, vilket resulterar i de beteenden du beskriver.

Det finns även andra signalsubstanser som är inblandade i dessa processer, men det för för långt att gå in på här. Jag hoppas att jag kunnat ge dig ett någorlunda begripligt svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.