Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Symtom och tecken på tjocktarmscancer

Blödning från en tumör i tjocktarmen märks inte alltid. Blodbrist som upptäcks genom mätning av hemoglobinhalten i blodet kan göra att man misstänker sjukdomen.


Uppdaterad den: 2019-07-19

Annons

Vad är tjocktarmscancer?

Man skiljer mellan två huvudtyper av cancer i tjocktarmen; ändtarmscaner lokaliserad till de nedersta 15 centimetrarna av tjocktarmen, och tjocktarmscancer som befinner sig i övriga delar av tjocktarmen. Termerna rektalcancer (cancer i ändtarmen) och koloncancer (cancer i tjocktarmen) används också.

De flesta fall av tjocktarmscancer börjar som små, godartade förändringar som kallas för adenomatösa polyper. Över tid börjar en del av dessa polyper att växa, ändra karaktär och blir cancertumörer.

Polyper är ofta små och ger få eller inga symtom.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Många människor med tjocktarmscancer upplever inga symtom i de tidiga stadierna av sjukdomen. När symtomen dyker upp, varierar de beroende på tumörens storlek och var i tarmen som den befinner sig. 

Symtom och tecken på tjocktarmscancer kan vara:

 • Förändrade avföringsvanor i form av diarré, förstoppning eller en ändring av avföringens konsistens.
 • Ljusrött blod på toalettpappret eller i avföringen när man har varit på toaletten.
 • Ihållande obehag i magen som smärtor, gaser eller kramper.
 • En känsla av att man inte kan tömma tarmen helt.
 • Trötthet.
 • Oförklarlig viktnedgång.

Blödning

Blödning från tjocktarmen kan pågå i det dolda, vara långvarig och slutligen utvecklas till blodbrist (anemi). Symtom på blodbrist är trötthet, nedsatt kondition och blek hy. Man kan ofta, men inte alltid, påvisa blödningen med avföringsprover. 

Förträngning av tarmen

Om tumören blir tillräckligt stor kan den delvis eller helt blockera tjocktarmen. Man kan då uppleva följande symtom som tecken:

 • Stor mage utan att man går upp i vikt.
 • Magsmärtor, något som dock är sällsynt vid tjocktarmscancer.
 • Ihållande illamående och kräkningar.
 • Påfallande smal avföring.
 • Känsla av ofullständig tarmtömning.
 • Ändtarmssmärtor. Smärtor är sällsynta vid tjocktarmscancer och tyder eventuellt på en tumör i ändtarmen som växer in i omkringliggande vävnad.

Tumörer i höger och vänster del av tjocktarmen

Tjocktarmscancer, tumör i den nedre delen av tarmen
Tjocktarmscancer, förträngning av tarmen

Symtom uppstår ofta sent, särskilt om tumören är lokaliserad till den högra delen av tjocktarmen. Symtomen beror oftast på antingen blödning in i tarmen från tumören, eller på förträngning av tarmen. På den högra sidan av tjocktarmen är tarmen bredare och avföringsinnehållet mer tunnflytande. Därför kan en tumör på den högra sidan av tjocktarmen ofta växa längre innan förträngningen i tarmen ger symtom. Ju närmare ändtarmen en tumör befinner sig, desto tidigare i förloppet uppstår symtom som ändrade avföringsvanor, känsla av otillräcklig tarmtömning, eventuellt blod och slem i avföringen och smärtor när avföringen passerar ut genom ändtarmen. Mer än hälften av patienter med kolorektalcancer har sett blod i avföringen. Det är särskilt vanligt bland dem med tumör i den nedre delen (vänstra sidan) av tjocktarmen. Motsatt, ju högre upp i tarmen som cancern sitter, desto vanligare är det att blodet blandar sig med tarminnehållet och det därför inte syns. Blodförlusten märks genom ökad trötthet och sjunkande hemoglobinvärde (Hb-värde). 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.