Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Pseudocystor i bukspottkörteln

Om bukspottkörteln skadas kan det uppstå vätskeansamlingar som kan ge symtom och i vissa fall leda till följdsjukdomar.


Uppdaterad den: 2019-06-04

Annons

Vad är pseudocystor i bukspottkörteln?

Pseudocystor i bukspottkörteln (pankreas) är avgränsade vätskeansamlingar (cystor), omgivna av en tunn hinna (bindvävsvägg), i eller vid bukspottkörteln. Hinnan saknar ytceller (epitelceller) och cystorna kallas därför pseudocystor och inte äkta cystor (pseudo = falsk).

Det är inte något vanligt tillstånd. Pseudocystor förekommer hos patienterna som har haft en akut bukspottkörtelinflammation, kronisk bukspottkörtelinflammation eller som har fått skador på bukspottkörteln till följd av en operation eller skada.

Annons
Annons

Symtom

Små cystor ger ofta inga symtom alls och försvinner ofta spontant. Större cystor kan ge symtom såsom smärtor i magen, viktnedgång, tidig mättnadskänsla, illamående, kräkningar och gulsot (huden och ögonvitor blir gula).

I vissa fall uppstår det komplikationer, såsom en infektion eller blödning. Vid en infektion uppstår feber och försämrad buksmärta. En blödning kan leda till att man förlorar blod vilket gör att man kan få lågt blodtryck. 

Orsak

De flesta pseudocystor i bukspottkörteln uppstår efter inflammationer i bukspottkörteln. Pseudocystorna utvecklas vanligen efter akut eller kronisk (vanligast) bukspottkörtelinflammation, men de kan också bero på kirurgi eller skada, särskilt hos barn.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs genom en typisk sjukdomshistoria med tidigare skada i bukspottkörteln. Kroppsundersökningen kan ge ytterligare stöd åt misstanken. Blodprover har som regel litet värde. För att bekräfta att det handlar om en pseudocysta görs i regel ultraljud eller datortomografi av bukhålan. Andra undersökningar som ibland görs är magnetkameraundersökning, ultraljud och ERCP. Om det är svårt att avgöra om det handlar om en pseudocysta eller tumör, kan man sticka in en nål i cystan och suga ut lite vätska som sedan analyseras. Pseudocystor kännetecknas av att de innehåller enzymer.

Behandling

Om man inte har några symtom och/eller cystan är liten avvaktar man i regel. Om man har symtom eller om man bedömer att det finns en risk att pseudocystan kan leda till följdsjukdomar kan man överväga att lägga ett rör i cystan som gör att den töms. Det kan göras på olika sätt, som till exempel med titthålsoperation eller genom att man för in ett rör via munnen till tunntarmen där bukspottkörteln befinner sig. 

Prognos

Komplikationer kan uppträda och måste då behandlas. Det kan handla om en infektion med bildning av bölder (abscesser), bukhinneinflammation med stor vätskeansamling (ascites) och blödning på grund av att enzymerna fräter hål på blodkärl eller tilltäppning av gallvägarna eller magsäckens utlopp.

Prognosen är god för de flesta.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.