Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Tuberkulos är viktig att behandla

Tuberkulos behandlas vanligen med antibiotika tabletter under sex månader. Det är mycket viktigt att behandlingen genomförs på rätt sätt för att man ska bli frisk.


Uppdaterad den: 2018-12-14

Annons

Vad är tuberkulos?

Tuberkulos är en allvarlig smittsam sjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Sjukdomen kan drabba alla organ i kroppen, men lungorna är den vanligaste platsen. Tuberkulos kan botas med tidigt insatt lämplig behandling.

Annons
Annons

Hur smittar tuberkulos?

Tuberkulos smittar via luften. Det är bara personer med lungtuberkulos som kan smitta andra. En del personer har lungtuberkulos utan att känna sig sjuka, men de kan ändå smitta andra.

När en person med lungtuberkulos hostar, nyser eller pratar sprids bakterierna i luften. Andra personer kan sedan andas in bakterierna. Tuberkulos sprids därför främst bland personer som bor nära varandra.

Sjukdomsutveckling

Det kan gå många år efter att man blivit smittad med tuberkulosbakterien innan man blir sjuk. Alla personer blir heller inte sjuka.

Vid sjukdom visar sig symtomen i de organ i kroppen som är drabbade.

Vanliga symtom vid tuberkulos i lungorna är:

  • Långvarig hosta.
  • Feber.
  • Nattliga svettningar.
  • Viktminskning.
Annons
Annons

Behandling av tuberkulos

Tuberkulos behandlas vanligen med antibiotika tabletter under sex månader. Det är mycket viktigt att behandlingen genomförs på rätt sätt för att man ska bli frisk. Ibland ges därför behandling av tuberkulos i Sverige under direkt observation. Det betyder att sjukvårdspersonalen tittar på medan patienten tar sina mediciner enligt läkarens ordination.

En del personer kan erbjudas behandling innan sjukdom brutit ut. Det kallas förebyggande behandling. Detta är särskilt viktigt för små barn, som lättare får allvarligare former av tuberkulos.

Skyldighet att genomgå tuberkulosundersökning

En del grupper av människor är skyldiga att genomgå tuberkulosundersökning. Det gäller bland annat personer som kommer från länder där tuberkulos är vanligt förekommande, och som avser att stanna mer än tre månader i Sverige. Undersökningen består av ett hudtest eller ett blodprov, samt även lungröntgen för personer över 15 år.

Syftet med undersökningarna är att:

  • Upptäcka sjukdom så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda behandling och förhindra smittospridning.
  • Upptäcka personer som är smittade med tuberkulos utan att vara sjuka, för att bedöma om förebyggande behandling behövs.
  • Erbjuda vaccination mot tuberkulos (BCG) till personer som inte är smittade och inte har vaccinerats.

Det är viktigt att även personer som vistas i Sverige utan tillstånd undersöks avseende tuberkulos. Om testerna visar att man är smittad med tuberkulos får det inga negativa följder när man ansöker om arbets- eller uppehållstillstånd.

Sjukdomen kan utveckla sig många år efter smittotillfället. Man kan också bli smittad vid ett längre besök i ett land där tuberkulos är vanligt. Om man får symtom på tuberkulos måste man snarast kontakta läkare. Den som behöver mer information om tuberkulos eller vill bli undersökt kan kontakta närmaste vårdcentral eller Folkhälsomyndigheten. Personer på asylmottagningar kan också ge råd och vägledning om vart man kan vända sig.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.