Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Tuberkulos

Tuberkulos har plågat mänskligheten i tusentals år. Trots framsteg i behandlingen är tuberkulos idag en världsomfattande pandemi.


Uppdaterad den: 2018-12-16

Annons

Utbredning av tuberkulos i världen

Tuberkulos är en livshotande infektion som främst angriper lungorna. Sjukdomen dödar mellan en och två miljoner människor runt om i världen, varje år. Världshälsoorganisationen (WHO) hade som primärt mål att halvera förekomsten och antalet dödsfall orsakade av tuberkulos fram till 2015. Den nya strategin innehåller ett mål att minska den globala förekomsten av tuberkulos med 90 % mellan 2015 och 2035. Detta innebär en minskning globalt från cirka 1000 till <100 fall per miljon invånare.

För tillfället får i genomsnitt en person i sekunden tuberkulos, det vill säga cirka 10 miljoner varje år. Man antar att 30 % av världens befolkning är smittad av tuberkulos (cirka två miljarder).

Tuberkulos är ovanligt i Sverige, men bland personer med utländsk härkomst är förekomsten relativt hög.

Annons
Annons

Historik

Tuberkulos har plågat mänskligheten i tusentals år. Tecken på tuberkulösa skador har funnits bland egyptiska mumier och i ben som kan dateras minst 5 000 år tillbaka i tiden.

Trots framsteg i behandlingen är tuberkulos idag en världsomfattande pandemi, påskyndad av spridningen av hiv/aids, brist på hälsovård och utveckling av tuberkelbakterier som är motståndskraftiga (resistenta) mot läkemedel som används i behandlingen av tuberkulos.

Smitta och sjukdomsutveckling

Tuberkulos sprids via luftdroppar från en person med infektion när denna hostar, pratar eller nyser. Luftdropparna med tuberkelbakterier kan hålla sig i luften under flera timmar. Vanligen krävs långvarig kontakt med en infekterad person innan man själv blir infekterad. Och inte ens då är det säkert att man utvecklar sjukdomen.

Även om man har andats in tuberkelbakterier kan immunsystemet ha hindrat sjukdomen från att bryta ut. Därför är det skillnad på att vara infekterad med tuberkulos, som inte ger symtom och som inte heller är smittsamt, och att ha aktiv tuberkulos som gör personen sjuk och som då kan smitta andra.

Risken är störst att utveckla aktiv tuberkulos:

  • Om man har en sjukdom som försvagar immunsystemet – särskilt vid hiv/aids.
  • Om man är född i ett land med hög förekomst av tuberkulos.
  • Om man arbetar eller lever på en institution med långtidsvistelse av människor, till exempel på ett sjukhem eller i ett fängelse.
Annons
Annons

Symtom och tecken

Symtom och tecken på aktiv tuberkulos är:

  • Hosta
  • Ofrivillig viktminskning
  • Feber
  • Trötthet

Även om lungorna är det organ som oftast angrips (lungtuberkulos), kan tuberkulos även angripa andra delar av kroppen som leder, ben, urinvägar, centrala nervsystemet, muskler, benmärg och lymfsystemet. Infektionen kan sprida sig genom hela kroppen och angripa många organsystem samtidigt.

Obehandlad kan aktiv tuberkulos vara en dödlig sjukdom. Med bra behandling kan de flesta fall av tuberkulos behandlas med bra resultat, även om bakterierna kan vara motståndskraftiga (resistenta) mot flera av de läkemedel som finns till förfogande.

Låginkomstländer

I Sverige har vi ett bra behandlingsupplägg för de som drabbas av tuberkulos. Ute i stora delar av världen är emellertid situationen en helt annan. I låginkomstländer där förekomsten av tuberkulos är klart högst har man ofta inte medel att behandla de sjuka.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.