Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Lunginflammation orsakad av mycoplasma-bakterier

Mycoplasma är en lunginflammation som orsakas av mikroorganismen Mycoplasma pneumoniae. Man får nästan alltid feber och man kan ha en mycoplasmainfektion i kroppen utan att få lunginflammation.

Uppdaterad den: 2015-05-13
Författare: Göran Günther, överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annons

Mykoplasma är den vanligaste orsaken till lunginflammation i åldrarna 20-30 år är. Med cika 4-5 års intervall ses utbrott med mykoplasmapneumoni, vanligen på hösten.

Varför får man infektion av Mycoplasma pneumoniae?

Mycoplasmainfektionen är smittsam. Smittan sprids när man kommer i kontakt med luftvägssekret från en person som är infekterad av mycoplasmabakterien. För att bli smittad krävs dock nära kontakt. Därför sprids smittan ofta bland familjemedlemmar, i skolor och på daghem. Mottagligheten för smitta är hög i alla åldrar. Genomgången sjukdom ger ingen långvarig bestående immunitet.

Mycoplasmainfektionen är vanlig i åldrarna 5 till 20 år, men kan drabba människor i alla åldrar. Vanligtvis insjuknar man bara en gång i livet. Man kan bära smittan utan att vara sjuk. En mycoplasmasjuk person behöver inte isoleras.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vilka symtom får man av mycoplasma?

Det går två till tre veckor från att man smittas, tills symtomen märks. Huvudvärk är mycket vanligt, liksom muskelsmärtor och torr, intensiv hosta som kan pågå i flera veckor.

Vanligtvis får man bara en måttlig temperaturstegring, men hög feber utesluter inte en mycoplasmainfektion. Man hostar oftast inte upp slem, men om man drabbas av en vanlig lunginflammation efteråt, vilket händer i tio procent av fallen, kan man drabbas av andnöd och slemmiga upphostningar.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Vad kan man själv göra?

Har man symtom liknande de som beskrivits ovan ska man mäta temperaturen. Tänk på att vanliga huvudvärkstabletter kan sänka febern. Har man feber i mer än ett par dagar bör man uppsöka läkare för undersökning.

Annons
Annons

Vid stora besvär och andningssvårigheter bör man kontakta läkare akut.

Hur ställs diagnosen?

Läkaren lyssnar på patientens lungor med stetoskop. En infektion av mycoplasma som utvecklats till en lunginflammation kan ge upphov till ett annorlunda andningsljud hos den sjuka lungan. Vanligt är också att man får astmaliknande besvär. Andningen kan dock låta helt normal fast patienten har en lunginflammation. Många gånger är båda lungorna infekterade

Under en epidemi ställs diagnosen ofta utifrån symtom och en samlad bedömning av den sjuke och om det finns liknande sjuka i omgivningen.
Det säkraste testet för diagnos är mycoplasma-DNA med så kallad PCR-diagnostik, som tas med en bomullspinne i svalget på patienten.

Läkaren kan också ta blodprover och undersöka om blodet innehåller antikroppar mot mycoplasmabakterien. Resultaten från denna undersökning ses dock först 10 till 14 dagar efter smittotillfället, eftersom det tar tid för kroppen att bilda en mätbar mängd antikroppar mot bakterien. Man kan också ta blodprov för att se så kallade köldagglutininer, som dock kan uppträda även vid andra infektioner och sjukdomstillstånd och inte används rutinmässigt.

Röntgenbilder av lungorna stöder diagnosen.

Vilka är framtidsutsikterna?

Om infektionen inte orsakat lunginflammation går den över efter ungefär en vecka. Om man utvecklat lunginflammation tar det ofta flera veckor och ibland längre, innan man blir helt frisk.

Personer som är friska i övrigt får sällan allvarliga komplikationer, men det kan ta lång tid innan man återfår sin normala kondition.

Hur behandlas en infektion av mycoplasma?

Om infektionen har orsakat lunginflammation behandlas den främst med antibiotika, erythromycin eller tetracyklin, till exempel. Penicillin hjälper inte. Om lunginflammation inte har uppstått behövs det ingen behandling.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons