Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | KOL

Skillnad mellan KOL och astma

Astma och KOL är två helt olika sjukdomar även om det finns många likheter. Båda är inflammatoriska sjukdomar som drabbar andningsvägarna och orsakar andnöd. Men det finns flera skillnader som är av stor betydelse.
Annons

Behandlingen vid KOL respektive astma ser också olika ut och därför är det så viktigt att rätt diagnos ställs.

Astma

Vid astma kommer besvären i attacker där olika triggerfaktorer kan utlösa ett astmaanfall med akut sammandragning av luftrören. Som triggerfaktor kan vara allergen vid allergisk astma, ansträngning, kall luft och irriterande ämnen. Många virusinfektioner kan också utösa ett anfall. Astmaanfallen kan lindras med hjälp av luftrörsvidgande medicin och kontrolleras med antiinflammatorisk behandling typ inhalationskortison. Tar patienten sin dagliga kontrollmedicin utan avbrott kan hon/han vara helt utan besvär i långa perioder.

Astmasymtomen kan debutera i alla åldrar och ofta redan hos barn. Det är också vanligt med en ärftlig komponent där astma eller allergi finns i familjen. Vanligast är att astma debuterar akut, symtomen förvärras alltså sällan successivt. En stor skillnad jämfört med personer som har KOL är att symtomen varierar kraftigt i svårighetsgrad. Patienten kan till exempel vara besvärsfri långa perioder. Mellan anfallen är lungfunktionen oftast normal. Besvären ökar ofta på våren och sommaren och omkring hälften av alla som har astma har någon typ av allergi.

Annons
Annons

KOL

Till skillnad mot astma är andningsproblemen vid KOL kroniska och patienten har aldrig några besvärsfria perioder. Läkemedel kan lindra symtomen och förebygga försämringsperioderna, men besvären försvinner aldrig helt.

Personer som drabbas av KOL är oftast rökare som passerat 40 år och sjukdomen utvecklas långsamt. Den debuterar inte lika snabbt som astma gör och symtomen förvärras successivt. Lungfunktionen är ständigt nedsatt för KOL-sjuka och besvären ökar vintertid. KOL-patienter har sällan någon koppling till diverse allergier.

Också rökare kan få astma. Man ser då ofta en blandbild av både astma och KOL. Rökande astmatiker svarar sämre på inhalationskortisonbehandling.

Källa: Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) på NetdoktorPro
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.