Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | KOL

Träning vid KOL

Fysisk aktivitet är rekommenderat som en del av behandlingen, hos alla patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).


Publicerad den: 2018-03-27

Annons

Korttidseffekter

Hos alla individer ökar hjärtfrekvensen och andningsfrekvensen till följd av fysisk aktivitet. Ofta är det en förväntad och önskvärd effekt. Hos patienter med KOL är det inte ovanligt att bara lite fysisk aktivitet leder till stor andfåddhet, vilken kan vara oförväntad och icke-önskvärd. I det korta loppet kan fysisk aktivitet därför vara kopplad till negativa upplevelser. I det långa loppet finns dock betydande fördelar.

Annons
Annons

Långtidseffekter

Lungfunktionen vid KOL är nedsatt och fysisk aktivitet kan inte förbättra lungfunktionen. Däremot kan konditions- och styrketräning leda till att lungfunktionen utnyttjas på bästa möjliga sätt. I studier har man sett att sådan fysisk aktivitet kan leda till förbättrad livskvalitet, bättre fysisk kondition och minskad andfåddhet, ångest och nedstämdhet.

Även efter akuta försämringar i KOL (exacerbationer), särskilt i direkt anslutning till den och om patienten har hjälp av en instruktör, har man sett att fysisk aktivitet ökar livskvaliteten och fysisk kondition.

Typ av fysisk aktivitet

Träningsprogrammet bör involvera de stora muskelgrupper som har betydelse för dagliga aktiviteter, speciellt lår- och höftmuskulaturen. Detta utförs mest effektivt genom gång, stavgång eller cykling. Bassängträning, styrketräning för armar och ben och balansträning kan också vara lämpliga metoder. Träning av armmuskulaturen är till nytta eftersom många upplever andningssvårigheter när de använder armarna.

Hos alla patienter med KOL rekommenderas daglig fysisk aktivitet såsom promenader, stavgång eller cykling. 

Dessutom rekommenderas som konditionsträning:

  • Minst 150 minuter per vecka med måttlig intensitet (fysiska aktiviteten upplevs som något ansträngande) eller
  • Minst 75 minuter per vecka med hög intensitet (fysiska aktiviteten upplevs som ansträngande till mycket ansträngande)

Och muskelstärkande fysisk aktivitet (styrketräning):

  • 2–3 gånger i veckan 8–10 övningar med 8–12 repetitioner per övning, som i sin helhet kan upprepas 1–3 gånger

Det rekommenderas att man ökar belastningen gradvis. Om träningen görs med hjälp av en instruktör, uppnås bäst effekt. 

Sluten läppandning rekommenderas, vilket är en andningsteknik som innebär att man fokuserar på utandningen genom att "pysa" luften ut ur munnen genom lätt slutna läppar. Inandning ska ske lugnt. Denna andningsteknik hindrar luftvägarna från att pressas ihop alltför tidigt vid utandning och håller luftvägarna öppna.

Annons
Annons

Läkemedel i samband med fysisk träning

Man rekommenderas att följa läkemedelsbehandlingen som vanligt i samband med fysisk träning. Man kan ta med sig luftrörsvidgande läkemedel som man kan ta vid behov. Vissa kan behöva syrgas om syresättningen sjunker för mycket under fysisk aktivitet.

Försiktighetsåtgärder

Vid låg vikt för sin längd (BMI under 22 kg/m2), rekommenderas kontakt med dietist innan man börjar med fysisk aktivitet. Andnöd och bentrötthet är förväntade och önskvärda effekter, men om man mår dåligt bör man avsluta träningen. Om syresättningen sjunker under 88 % (detta kan enkelt mätas genom en syremätare på ett finger) bör intensiteten på aktiviteten minskas, aktiviteten göras i intervallform eller med tillförsel av syrgas. 

Vill du veta mer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.