Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | KOL

Fyra stadier av KOL

Det finns fyra olika faser som brukar nämnas när man talar om KOL. Stadium ett är det bästa då det är ett förstadium till KOL. Medan stadium fyra är det sämsta och innebär att personen har svår KOL.
Annons

Symtomen på KOL i tidigt stadium är vaga och därför är spirometri en förutsättning för tidig och rätt diagnos. Nedanstående är de vanligaste faserna som en KOL-patient genomgår om inte behandling sätts in i tidigt skede.&nbsp

Stadium 1: Lungfunktionen är nära normal. Patienten har kronisk hosta och ökad slemproduktion. Vissa förändringar kan synas på röntgen.

Stadium 2: Luftflödet har försämrats. Patienten kan anpassa sig och vara ovetande om att han/hon har KOL. Patienten har kronisk hosta och ökad slemproduktion samt början på andfåddhet och bristande ork.

Stadium 3: Det försämrade luftflödet orsakar andfåddhet vid ansträngning. Patienten söker vanligtvis medicinsk hjälp. I detta skede kan försämringsperioder, allvarligt tillstånd då det blir extremt svårt att andas, förekomma eller vara vanliga.

Stadium 4: Luftflödet har försämrats betydligt, symtomen är allvarliga och försämringsperioderna kan vara livshotande. Patienten är starkt begränsad i sitt vardagsliv och kan vara beroende av syrgas.&nbsp

Screening för KOL

Screening av rökare för KOL skulle kunna bidra till att sjukdomen upptäcks i sina tidigare faser och därmed förhindra utveckling till handikappande sjukdom. En sådan begränsad screening i kombination med rökavvänjning skulle minska effekterna av KOL för både enskilda och samhället.

Det finns emellertid en allmän reservation inför nationella screeningprogram för KOL. Förespråkarna hävdar att inga ökade kostnader kunnat påvisas och att primärvårdens omhändertagande av KOL-patienterna förbättras, medan kritikerna bland annat menar att spirometrier utförda i primärvården inte håller samma standard som de genomförda på lungkliniker. Läkemedelsverket anser att allmän screening av rökare med spirometri för närvarande inte kan rekommenderas på grund av osäkerhet kring effekterna. Däremot bör alla rökare som anger luftvägssymptom vid förfrågan, oavsett om de söker för luftvägsbesvär eller ej, undersökas med spirometri.

Källa: Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) på NetdoktorPro
Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.