Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | KOL

Hela kroppen påverkas vid KOL

Långt innan det blir problem med syrebrist blir kroppen påverkad. Många KOL-patienter har en ökad inflammatorisk aktivitet inte bara i lungorna utan också generellt som en systemreaktion.
Annons

Kombination av systeminflammation och ibland också syrebrist leder till trötthet och nedsatt allmäntillstånd.

Tidigare betraktades KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) enbart som en lungsjukdom men i dag ses den som en systemsjukdom som påverkar hela kroppen. Viktminskning, benskörhet, hjärt-kärlsjukdomar, inkontinens samt depression och ångest är problem som kan drabba KOL-sjuka.

Vad händer i lungorna vid KOL?

KOL utvecklas långsamt vilket ger goda möjligheter att motverka sjukdomen innan den bryter ut. Att sluta röka är alltid den viktigaste åtgärden. Sjukdomen börjar med att en inflammation uppstår i de finaste luftrören (bronkiolit) och lungblåsorna (alveolit) på grund av de skadliga ämnena i tobaksröken. Inflammationen gör att det bildas mycket slem i luftvägarna som måste hostas upp. På grund av inflammationen drar dessutom luftrören ihop sig. Resultatet blir att luften får svårare att passera ner till lungblåsorna. Lungblåsornas väggar förstörs av denna inflammation och det bildas mindre och större hålrum (emfysem). I hålrummen har mekanismen för gasutbyte gått förlorad. Följden blir andnöd. Om den nedbrytande inflammationsprocessen inte bromsas blir skadorna med tiden allt värre.

Hos den som har friska lungor går 2-3 procent av kroppens energi åt till andningen. Vid svår KOL kan det vara uppemot 30 procent. Det är ett av flera skäl till att patienter med KOL ofrivilligt går ner i vikt. Ett annat skäl är att de inte orkar äta eftersom andningsarbetet tröttar ut dem. Den inflammatoriska KOL-sjukdomen i sig inte minst vid samtidig infektion påverkar också allmäntillstånd och aptit vilket bidrar till viktnedgången.

Annons
Annons

KOL påverkar hela hälsan

Några konsekvenser av KOL i de senare stadierna av sjukdomen kan vara:

  • Allvarlig viktminskning och benskörhet.
  • Blodcirkulationen påverkas vid kronisk andningssvikt, liksom njurarna och hjärtkärlsystemet – framför allt lungkretsloppet och hjärtats högerkammare. 30–40 procent av patienterna med KOL har dessutom hjärtsvikt.
  • Musklerna fungerar sämre, kvinnor kan till exempel drabbas av inkontinens.
  • Andningssvårigheterna orsakar dessutom ångest och depression.

Svårt att upptäcka KOL-symtom

Alla rökare drabbas inte av KOL men många. Hos rökare som utvecklar sjukdomen krävs i tid ungefär 20 års rökning. Symtomen är ofta diffusa i början eller saknas helt. Patienten kan ha förlorat 30–40 procent av lungfunktionen och ändå uppfatta sig som besvärsfri. Orsaken är så kallad adaptation, tillvänjning. Eftersom KOL utvecklas långsamt vänjer sig patienten vid symtomen och förklarar dem med dålig kondition eller att det är normalt för en rökare att hosta och ha besvär av slem i luftrören. Men dessa symtom är tvärtom tecken på KOL.

Symtom på KOL kan vara:

  • Känsla av att ha fått sämre kondition.
  • Andnöd vid ansträngning, i svåra fall också i vila.
  • Kronisk hosta, ofta upphostning av slem, så kallad rökhosta.
  • Pip i bröstet
  • Trånghetskänsla i bröstet/tryck över bröstet.
  • Upprepade luftvägsinfektioner och förkylningar som blir allt mer långvariga.

Källa: Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) på NetdoktorPro
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.