Fråga doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Kol/emfysem

Hej! Vårdcentralen gav mig besked om att det fanns en fläck på ena lungan i början av juni 2009, med kommentar inga problem. Spirometritest visade nedsatt funktion. Ingen medicinering eller något. Nu februari 2010 så genomgick jag spirometritest igen, det visade lite förbättring. Men nu beslutas det att jag måste börja med spiriva då jag har kol! Ingen kommentar om fläcken på lungan, heller ingen mer diskussion. Till saken hör att vid hjärtundersöning oktober 2009 säger undersökande läkare "jaha emfysem". Slutade röka 27 maj 2009! Kol och emfysem är väl inte samma sak? Vart vänder jag mig?

Svar:

Först skall jag gratulera Dig till att Du slutat röka sedan snart ett år tillbaka. KOL är ett samlingsbegrepp (Kronisk obstruktiv lungsjukdom) som i sig omfattar fler olika komponenter. Den viktigaste komponenten i KOL-sjukdomen är emfysemutvecklingen som innebär att elastisk vävnad bryts ned och man får utvidgade sämre fungerande lungblåsor. På så sätt kan man säga att emfysem är en dominerande del av KOL-sjukdomen. Du anger vidare att Din doktor föreslagit att Du skall ta Spiriva. Spiriva är ett långverkande luftrörsvidgande preparat som hos patienter med KOL har visat sig ha positiv effekt med minskad andfåddhet vid ansträngning och minskad risk för att få akuta försämringsskov.

Det framgår inte av Ditt brev huruvida något av detta föreligger hos Dig och att bara sätta in medicinering på grund av en möjlig diagnos verkar inte helt rimlig. Jag tycker att Du skall kontakta Din doktor och be att få utfört en ny spirometri och därefter få en genomgång av Din nuvarande status inklusive en uppfattning om det föreligger risk för ytterligare försämring eller om situationen nu är stabil. Den viktigaste åtgärden vid KOL är att sluta röka och om Du nu har hållit upp med rökandet kan man förvänta sig att Du nu får behålla Din lungfunktion på oförändrad och ibland t o m lite bättre nivå än vad som var precis då Du slutade.

Du nämner vidare att man konstaterat en fläck på ena lungan. En "fläck" kan vara mycket och av reaktionen att döma har man sannolikt bedömt förändringen som oförarglig. Den vanligaste orsaken till "fläck" på lungan brukar vara bindvävsförändringar (ärr) efter tidigare genomgången lunginfektion. Dessa förändringar är som regel så typiska till utseendet att de inte behöver föranleda någon ytterligare åtgärd.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Alfa 1 antitrypsinbrist

2011-06-1 | 14:45

av Leif Bjermer

KOL och ventiler

2011-05-5 | 13:50

av Leif Bjermer

KOL-MEDICIN

2010-07-14 | 11:35

av Leif Bjermer

Jag lider av astma/allergi och KOL

2010-05-3 | 00:38

av Leif Bjermer

Kol/emfysem

2010-03-4 | 07:30

av Leif Bjermer

Fråga om diagnostisering av KOL?

2010-03-27 | 20:33

av Leif Bjermer

mediciner Astma Kol

2010-03-21 | 11:51

av Leif Bjermer

Ung och KOL?

2009-08-18 | 16:25

av Ann Post

Blir min tidiga KOL sämre även om jag slutar röka?

2007-09-20 | 23:43

av Anonym användare


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.