Fråga doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Fråga om diagnostisering av KOL?

I samband med en omfattande hälsoundersökning brtingad av upplevd yrsel, muskelsvaghet mm gjordes även en lungröntgen. När det skriftliga svaret kom hade man inte hittat något, som kunde förklara de upplevda besvären. Det enda man sett var att lungröntgen visade något, som kunde vara tecken på KOL, men att det inte kunde sägas säkert utifrån en lungröntgenbild. Skrivelsen avslutas med orden: "Alltså inget på lungröntgen som föranleder någon fortsatt undersökning." Är det inte viktigt att få en tidig diagnos om det nu är KOL? Jag har frågat sjukvårdsupplysningen utan att få varken ja eller nej till svar. Jag vore mycket tacksam för ett råd i frågan, ska jag nöja mig med svaret eller bör jag gå vidare?

Svar:

I samband med en hälsoundersökning gjordes en lungröntgen där man skall ha sett vissa tecken på "Kol". Du nämner inget om huruvida Du har några symptom som stärker misstanken, t ex andfåddhet vid ansträngning. Jag vet inte heller om Du röker eller har rökt i någon uppfattning.

Det är riktigt som också mycket riktigt sägs att vanlig röntgen är ett dåligt instrument för att diagnostisera KOL. Vissa indirekta tecken kan ge misstanke men inte ge en konklusiv diagnos. Man måste därför om misstanke är stark gå vidare med annan diagnostik, i första hand lungfunktionsundersökning (spirometri). Det man sannolikt har sett på röntgenbilden är en något nedpressad mellangolvsmuskel (diafragma). Ibland kan man också se tecken till minskad mängd eller smalare kärl ute i lungvävnaden.

Mitt konkreta råd är därför att Du om Du har symptom från lungorna, tar kontakt med läkare för att få gjort en spirometri. Har Du inga symptom och känner Dig i fin form finns det ingen anledning till oro.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Alfa 1 antitrypsinbrist

2011-06-1 | 14:45

av Leif Bjermer

KOL och ventiler

2011-05-5 | 13:50

av Leif Bjermer

KOL-MEDICIN

2010-07-14 | 11:35

av Leif Bjermer

Jag lider av astma/allergi och KOL

2010-05-3 | 00:38

av Leif Bjermer

Kol/emfysem

2010-03-4 | 07:30

av Leif Bjermer

Fråga om diagnostisering av KOL?

2010-03-27 | 20:33

av Leif Bjermer

mediciner Astma Kol

2010-03-21 | 11:51

av Leif Bjermer

Ung och KOL?

2009-08-18 | 16:25

av Ann Post

Blir min tidiga KOL sämre även om jag slutar röka?

2007-09-20 | 23:43

av Anonym användare


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.