Fråga doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: KOL och ventiler

Hej, Jag har läst att det finns ventiler som man kan placera i lungan på patienter med KOL. Hur fungerar det och kan vem som helst som är KOL sjuk behandlas? Min mamma, 59 år, är sjuk i KOL och orkar inte ens ta sig till sängen själv, än mindre leka med barnbarnen. /Dotter

Svar:

Ventiler vid behandling av KOL är en relativt ny företeelse. Behandlingen vänder sig i fösta hand till de KOL-patienter som har inslag av några stora emfysemblåsor (bullöst emfysem) där dess blåsor tar plats och undantränger annan bättre fungerande lungvävnad. Via flexibelt bronkoskop placerar man envägsventiler i de luftrör som leder till området med en eller fler stora blåsor. Rätt utförd får man blåsorna att sjunka ihop så att det blir mer utrymme för mer normal lungvävnad att fungera.

På rätt patient kan behandlingen ge en dramatisk förbättring. Det som är den stora utmaningen är att dels identifiera vilka luftvägar som skall täppas gen och att selektera de patienter som har mest nytta av behandlingen. Tidigare avlägsnades stora emfysemblåsor, om de satt rätt till, med hjälp av kirurgi. Fördelen med denna metoden är att det går relativt snabbt att utföra och att man kan ta bort ventilerna om de inte ger önskad effekt.

Ventilerna kostar en hel del men på rätt indikation är det ingen tvekan om att vinsterna i form av förbättrad livskvalitet och minskat sjukvårdsbehov är betydande. För närvarande pågår denna form av behandling vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och det kommer snart att startas ett samarbetsprojekt mellan Lund och Stockholm.

Med ökad kunskap kommer det i framtiden bli lättare att avgöra vilka patienter som har bäst nytta av behandlingen.

Med vänliga hälsningar


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Alfa 1 antitrypsinbrist

2011-06-1 | 14:45

av Leif Bjermer

KOL och ventiler

2011-05-5 | 13:50

av Leif Bjermer

KOL-MEDICIN

2010-07-14 | 11:35

av Leif Bjermer

Jag lider av astma/allergi och KOL

2010-05-3 | 00:38

av Leif Bjermer

Kol/emfysem

2010-03-4 | 07:30

av Leif Bjermer

Fråga om diagnostisering av KOL?

2010-03-27 | 20:33

av Leif Bjermer

mediciner Astma Kol

2010-03-21 | 11:51

av Leif Bjermer

Ung och KOL?

2009-08-18 | 16:25

av Ann Post

Blir min tidiga KOL sämre även om jag slutar röka?

2007-09-20 | 23:43

av Anonym användare


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.