Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Diagnostik av framfall

Diagnosen framfall bygger på patientens sjukdomshistoria och fynd vid gynekologisk undersökning. Andra tester bidrar bara i undantagsfall med ytterligare information.


Uppdaterad den: 2018-12-08

Annons

Livmoderframfall eller nersjunken livmoder uppträder när ligament, bindväv och/eller musklerna i bäckenbotten försvagas så att stödet till livmodern minskar. Livmodern sjunker då ner och i uttalade fall kan den tränga ut ur slidan.

Sjukdomshistoria 

Väsentligt nedsjunken livmoder

Symtomen vid framfall varierar. Vissa kvinnor har uttalade besvär medan andra är helt besvärsfria.

Symtomen vid framfall kan indelas i:

 
  • Lokala symtom: Känsla av tyngd och tryck i underlivet. Vid uttalat framfall kan man märka att något buktar ut från slidmynningen. Värk i ländryggen. Vanligen blir symtomen värre efter långvarigt stående, tunga lyft och hosta. Besvären ökar frampå dagen och förbättras om man lägger sig ner.
  • Urinvägssymtom: Urinträngningar, urinläckage, svårigheter att kissa.
  • Tarmsymtom: Svårigheter att tömma tarmen, trängningar till avföring, ofrivillig gasavgång.
  • Sexuella symtom: Framfall kan orsaka urinläckage i samband med samlag.
Annons
Annons

Gynekologisk undersökning

Läkaren kan i anslutning till den gynekologiska undersökningen se om livmodern är nedsjunken eller om slidväggarna buktar. Läkaren bedömer typen av framfall (livmoder, tarm eller blåsa – se översikt) och graden av sänkning. Vid undersökningen får man krysta för att läkaren ska se hur ansträngning påverkar framfallet och om urinläckage föreligger. 

Ibland görs också en ultraljudundersökning via slidan för att bedöma livmoder och äggstockar och för se om det finns urin kvar i blåsan sedan man kissat. Vid behov kan man också bli undersökt i stående ställning.

Andra undersökningar

Vid uttalade svårigheter att kissa kan njurarna påverkas och i så fall kan det bli aktuellt med ultraljud eller röntgen av njurarna. Vid urinläckage utförs ibland en så kallad urodynamisk undersökning. Det innebär att blåsan undersöks med cystoskop och att trycket i blåsan och urinröret mäts.

Annons
Annons

När ska man söka läkarhjälp?

Läkare ska kontaktas om man upplever något av följande symtom:

  • Det känns som om något håller på att komma ut genom slidöppningen.
  • Urinläckage.
  • Urinträngningar.
  • Svårigheter att tömma tarmen.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.