Fakta | Gynhälsa

Äggstockscancer


Uppdaterad den: 2014-01-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är cancer i äggstockarna?

Cancer i äggstockarna är den näst vanligaste formen av underlivscancer i Sverige (den vanligaste är cancer i livmodern). Drygt tolv gånger fler får bröstcancer.

Äggstockscancer kan komma från olika vävnadstyper i äggstocken och det innebär att det finns flera olika former av äggstockscancer. Omkring 10 % av all cancer i äggstockarna visar sig bero på spridning från andra organ.

Annons
Annons

Både dödlighet och antal nya fall har gått tillbaka något de senaste tio åren här i Nordeuropa. Sjukdomen drabbar oftast kvinnor i 60–70-årsåldern, men kvinnor i alla åldrar kan drabbas. Om en syster eller mamma har haft cancer i äggstockarna går livstidsrisken för att utveckla cancer i äggstockarna från cirka 2 % till cirka 5 %. I gruppen där arv spelar en roll dyker ofta sjukdomen upp i yngre ålder än hos dem som utvecklar cancer utan att någon nära familjemedlem är drabbad.

Orsak

Cancer är en okontrollerad celltillväxt. Det är oklart vad som orsakar cancer i äggstockarna. Äggstockscancer är något vanligare hos kvinnor som inte har fött barn än hos kvinnor som har fött flera barn. Det verkar också vara så att användning av p-piller skyddar något mot utveckling av cancer i äggstockarna. Detta kan tyda på att hormoner eller förhållanden kring ägglossning kan ha något med den här typen av cancer att göra.

5–10 % av de som utvecklar cancer i äggstockarna har en ärftlig faktor (BRCA1 eller BRCA2-genen). Om du eller någon i din närmaste familj drabbas av cancer i äggstockarna i tidig ålder kan det vara aktuellt att testa för den ärftliga varianten av sjukdomen. Om det finns en ärftlig komponent kan både information och hantering av sjukdomen anpassas mer precist.

Annons
Annons

Faktorer som kan öka risken för äggstockscancer

Ålder – de flesta utvecklar äggstockscancer efter att ha fyllt 50 år.

Antal ägglossningar – ett minskat antal ägglossningar genom livet verkar kunna minska risken för att utveckla äggstockscancer i viss grad. Både användning av p-piller och barnafödslar minskar antalet ägglossningar. En kvinna som inte har fött några barn har en något högre risk för att utveckla den här typen av cancer.

Hormonbehandling för besvär i övergångsålder ökar risken för äggstockscancer något.

Det är viktigt att komma ihåg att de här faktorerna bara innebär en liten ökning av risken för äggstockscancer.

Symtom

Äggstockscancer är svårt att påvisa och rutinundersökningar, eller screening, för att upptäcka den här cancerformen leder inte till att fler upptäcks tidigt. I den första fasen av sjukdomen föreligger få eller inga symtom. Allteftersom tumören växer kan lindriga magbesvär, blödningsrubbningar och obehag i magen förekomma. Långt gången sjukdom kan ge smärta och fyllnadskänsla.

Diagnos

Misstanke om sjukdomen väcks vanligtvis efter att en knöl i eller runt äggstockarna upptäcks vid en gynekologisk undersökning. 75 % av sådana knölar är dock godartade. Säkrare diagnos uppnås genom vaginal ultraljudsundersökning. En säker diagnos kan dock ofta ges först vid operation och analys av vävnadsprov.

Det finns inga blodprover som kan bidra till att upptäcka tillståndet i ett tidigt stadium. Blodprov för CA 125 kan vara användbart för att följa utvecklingen av äggstockscancer, men provet är inte lämpat för att ställa diagnosen.

Behandling

Som regel består behandlingen av kirurgi och läkemedel med cellgifter. Vid operationen tas vanligen äggstockar, livmoder och äggledare bort. Om tumören har spritt sig strävar kirurgen efter att ta bort så mycket tumör som möjligt och då kan det bli en omfattande operation.

Prognos

Äggstockscancer är inte lätt att upptäcka tidigt, många har därför en långt skriden sjukdom när tillståndet påvisas. Precis som för all annan cancer är prognosen sämre ju längre sjukdomen har utvecklats. Det faktum att den upptäcks sent bidrar därför till att prognosen för den här typen av cancer sammantaget är förhållandevis dålig.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons