Bröstförstoring

Bröstförstoring är ett av de vanligaste kosmetiska ingreppen bland kvinnor. Bröstförstoring med implantat har utförts sedan 1960-talet och antalet operationer har ökat kraftigt de senaste åren.

20130213104055
Uppdaterad den: 2011-05-02
Författare: Gabriella Sellman, specialist i plastikkirurgi, Plastikkirurgguppen

Annons

Alla bröstimplantat har ett hölje av silikon, medan innehållet kan variera. Det finns koksaltimplantat, implantat med flytande silikon samt implantat med formstabilt silikon i tre olika fasthetsgrader, så kallad kohesiv silikongel eller ”geléhallonimplantat”. Geléhallonimplantaten, som kom under mitten av 1990-talet, har numera i princip ersatt implantaten med flytande silikon.

I Norden är ungefär 90 procent av de implantat som används geléhallonimplantat och tio procent koksaltimplantat. Samtliga koksaltimplantat är runda men geléhallonimplantaten finns både i rund form och i droppform, så kallade anatomiska implantat. Koksaltimplantaten och de runda geléhallonimplantaten kan ha både en slät eller en texturerad (skrovlig) yta, medan de droppformade implantaten alltid har en texturerad yta.

Både koksaltimplantaten, de runda geléhallonimplantaten och de droppformade geléhallonimplantaten kan ha olika höjd och bredd. Beslut om vad som passar patienten bäst fattas i samband med konsultationen.

Annons
Annons

Kirurgiska metoder

Den vanligaste tekniken vid en bröstförstoring är att ett implantat läggs in via vecket under bröstet, den så kallade submammarfåran. Implantatet kan också läggas in via ett snitt i vårtgårdskanten. Det senare är lämpligt om bröstvårtorna är litet större eller om ett bröstlyft ska göras samtidigt. Slutligen kan implantaten läggas in via ett snitt i armhålan, antingen ”blint” eller med hjälp av ett endoskop, så kallad titthålskirurgi. Placeringen av implantatet kan antingen vara över eller – vilket är vanligare – under den stora bröstmuskeln (pectoralis major). Fördelen med att lägga implantatet under bröstmuskeln är att utseendet blir något mer naturligt, då muskeln täcker den övre kanten av implantatet.

Operationen är dock något mer smärtsam än om implantatet läggs ovanpå muskeln. Fördelen med att lägga implantatet ovanpå muskeln är att det kan fylla ut ett litet hudöverskott bättre. Nackdelen är en ökad risk för att brösten fortare ”hänger ner sig”. Om kvinnan har små, men ”hängiga”, bröst kan en bröstförstoring kombineras med ett bröstlyft. Huden anpassas då till den nya storleken på brösten efter att bröstimplantaten lagts in.

Genomförande

Operationen görs i narkos i kombination med lokalbedövningsmedel. Den tar cirka en timme. Ofta, men inte alltid, sover man kvar en natt på kliniken. Om ett samtidigt bröstlyft utförs förlängs operationstiden med cirka en timme till.

Annons
Annons

Efterförlopp

De flesta patienter sover över en natt efter en bröstförstoring. Den postoperativa smärtan är ofta intensiv de första timmarna, men redan nästa dag har smärtan minskat betydligt. Vid utskrivningen skrivs recept på antibiotika att ta i cirka en vecka samt smärtstillande. Brösten är svullna och spända den första tiden, och det kan ta flera månader tills brösten känns helt mjuka.

En sport-bh ska bäras som stödförband de första två till tre veckorna dygnet runt och därefter ytterligare tre veckor under dagtid. Vid inläggning av släta implantat skall dessa masseras i ett halvår efter operationen, men texturerade implantat ska inte masseras. Stygnen tas bort efter cirka två veckor. Ärren ska tejpas i upp till sex månader. 

Det är viktigt att avstå från tunga lyft i minst tre veckor. Arbete kan återupptas efter en till tre veckor beroende på om arbetet innebär lyft eller ej. Generell träning bör undvikas i sex veckor, och träning där bröstmuskeln används bör undvikas i tre månader. Det är också viktigt att avstå från sol, solarium och bastubad i sex veckor då risken för infektion annars kan öka.

Risker och komplikationer

En efterblödning som kräver ny operation inträffar i ett fall av hundra. Det inträffar vanligtvis under de första tolv timmarna och påverkar inte långtidsresultatet om det åtgärdas. Tänk på att inte äta acetylsalicylsyra (Magnecyl, Treo, Bamyl), ibuprofen (Ipren) eller E-vitamin före operationen då det kan öka blödningstendensen.

Infektioner är ovanliga, men eftersom ett bröstimplantat inläggs är infektionsrisken något ökad jämfört med ett ingrepp där implantat inte används. Antibiotika ges just före operationen och vanligtvis i fem till sju dagar efter operationen. I ett ytterst fåtal fall kan implantatet behöva tas bort för att en pågående infektion ska kunna läka ut, och då ett nytt implantat får inläggas efter sex månader. Det är viktigt att avstå från att röka två veckor före och efter operation för att minska risken för infektion.

Runt alla främmande material som läggs in i kroppen bildas en bindvävskapsel. Om denna kapsel blir för tjock och fast kallas det för ”kapselbildning”. Tillståndet är ofarligt och drabbar cirka fem procent av alla som opereras med bröstförstoring. Bröstet blir då för hårt och formen ändras, ofta dras bröstet uppåt. Vid en korrigerande operation delas kapseln, alternativt tas bort helt eller delvis, varvid bröstet blir mjukt igen. Det finns en viss ökad risk för att kapselbildningen återkommer trots förnyad operation.

”Rippling” är en komplikation som innebär att implantatet veckar sig, vilket syns genom huden som en vågighet. Detta är vanligast hos mycket smala kvinnor samt vid för stora implantat som tynger huden kraftigt. Det är också vanligare när implantaten placerats ovanför muskeln.

En känselnedsättning i bröstvårtan och nedre delen av bröstet är vanlig efter en bröstförstoring. Ofta kommer känseln tillbaka, men några patienter får en bestående känselnedsättning.

Ärren efter bröstförstoring brukar vara cirka fyra till sex centimeter långa och ligga i vecket under brösten, och syns därmed litet. Någon enstaka gång utvecklas ärren och blir röda och kliande, så kallade hypertrofiska ärr, och måste då korrigeras efter cirka sex månader.

Ett implantat kan gå sönder eller läcka, antingen på grund av en olycka eller genom långvarigt mekaniskt slitage. En allmän rekommendation är att en kontroll görs efter tio år, och därefter vart femte år för ställningstagande till när det är dags att byta ut implantaten.

Kriterier för ersättning

Priset för en bröstförstoring varierar både beroende på klinik och typ av implantat. Kostnaden ligger på omkring 40 000 – 50 000 kronor. Om ett samtidigt bröstlyft utförs blir kostnaden totalt cirka 53 000 – 75 000 kronor.

Råd och tips

Det är viktigt att berätta om du har någon sjukdom när du träffar din plastikkirurg på en konsultation. Alla operationer innebär risk för komplikationer och det är därför viktigt att veta om patienten har ökad risk för exempelvis blödning eller proppbildning, eller om patienten har diabetes, eller hjärtsjukdom eftersom det kan påverka möjligheten att genomföra den planerade operationen.

En bröstförstoring påverkar inte amningen om inte implantaten lagts in via vårtgårdarna.

Inför en bröstförstoring bör en mammografi göras om patienten är över 40 år eller om patienten har en släkting som haft bröstcancer. Det är möjligt att göra mammografi även efter en bröstförstoring, men patienten bör då tala om att hon har bröstimplantat för att man ska kunna komplettera mammografin med flera bilder och möjligen också göra ultraljud.

Det finns många typer av implantat på marknaden. Endast Mentors och Allergans implantat är godkända av FDA (den amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket), som ställer höga krav på vetenskaplig dokumentation för att godkänna ett bröstimplantat.


Annons
Annons
Annons