öra - kvinna

Vätska i mellanörat

Vätska i mellanörat kan leda till nedsatt hörsel. Det är ett vanligt fenomen i småbarnsåldern.

Uppdaterad den: 2019-05-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är vätska i mellanörat?  

Utrymmet bakom trumhinnan, mellanörat, är normalt luftfyllt, men blir ibland fyllt med vätska utan att det finns någon bakterieinfektion. Vätskan är antingen tunnflytande eller tjockare. Tillståndet kallas också för sekretorisk eller serös otit.

Mellanörat har förbindelse med svalget via örontrumpeten. Förbindelsen har bland annat betydelse för utjämning av tryckskillnader mellan utsidan av örat och mellanörat. Om örontrumpeten är trång eller eventuellt tillstängd uppstår det undertryck i mellanörat. Det kan leda till att slemhinnan i mellanörat blir irriterat och det bildas vätska. När örontrumpeten är trång minskar också det naturliga dränaget. Vätska i mellanörat dämpar rörelserna i trumhinnan och resultatet blir nedsatt hörsel.

I allmänhet är det sekret och snor i näsan som stänger till örontrumpeten. Vätska i mellanörat utvecklas därför efter förkylningar. Vid akut öroninflammation, som orsakas av bakterier, fylls mellanörat med var. När infektionen behandlas, eller går över av sig själv ser man hos cirka 10 % att vätskan i mellanörat inte försvinner förrän efter lång tid. Ibland hittar man dock inte sådana orsaker till sjukdomen.

Annons
Annons

Tillståndet är vanligast hos barn. Barn som går i förskola är något mer utsatta eftersom de oftare utsätts för förkylningar än andra barn. 5 % av barn i åldern två till fyra år har en ihållande (över tre månader lång) hörselnedsättning på båda öronen som följd av vätska i mellanörat. Högsta förekomsten är omkring ettårsåldern.

Symtom

Oftast är det få eller inga symtom. Hos barn är det vanligt att sjukdomen uppdagas när föräldrarna märker att barnets hörsel är nedsatt.

Tillståndet kan också visa sig genom att språkutvecklingen stannar av, och hos små barn märks ofta irritation och oro.

Annons
Annons

Större barn och vuxna kan få symtom som lock för öronen och märkbart nedsatt hörsel. Ofta förekommer också återkommande korta episoder med värk och stickningar i örat.

Orsak

Före skolåldern har minst 80 % haft en eller flera episoder med vätska i mellanörat under veckor eller månader. Detta beror antagligen på att öppningen i näsan och örontrumpeten är naturligt trängre hos små barn och att det därför krävs mindre för att örontrumpeten skall bli tilltäppt. Även vuxna kan få vätska i mellanörat, i allmänhet som följd av nästäppa.

Förhållanden som gör att en del har lättare för att få vätska i mellanörat är:

  • Förstorad lymfvävnad i svalget, speciellt det som kallas adenoiden eller körteln bakom näsan.
  • Örontrumpeten fungerar dåligt.
  • Allergi med svullen slemhinna.

Diagnos

Vid misstanke om diagnosen undersöker läkaren örat och trumhinnan med en trattformad lampa som förs in en lite bit i hörselgången (otoskop). Läkaren ser då ofta att det finns vätska i mellanörat. Ett eventuellt hörseltest visar nedsatt hörsel.

Tympanometri är en annan undersökning som kan bekräfta att det finns vätska i mellanörat.

Behandling

Trumhinna med dränage

Behandling är inte nödvändig i de flesta fall eftersom vätska i mellanörat försvinner av sig själv hos cirka 80 %. Därför väntar man några månader med att behandla tillståndet aktivt. Det rekommenderas dock att använda näsdroppar om näsan är täppt.

Om tillståndet inte förbättras och om hörseln fortfarande är nedsatt efter tre till sex månader, kan det bli aktuellt med remiss till en öron-näsa-hals specialist för att bedöma om det skall stickas hål på trumhinnan för att få ut vätskan. Ofta lägger läkaren in ett litet dränage i trumhinnan (så kallat plaströr – se teckning) för att hålla luftpassagen öppen. Dränaget åker ut av sig självt efter några månader upp till ett år och under den tiden lugnar sig irritationen. Hos barn blir också örontrumpeten större då barnet växer och risken för att utveckla denna sjukdom minskar. Det är personer med mycket besvär som har störst nytta av att få ett dränage insatt. Dränaget gör att hörseln förbättras och risken för öroninflammation avtar.

Nyare forskning har visat att dränagebehandling inte är så avgörande för tal-och språkutveckling som man tidigare har trott. Det finns därför en tendens att dränagebehandling används mer sällan. 


Mellanöredränage vid vätska i mellanörat

Prognos

Hos 5 % av förskolebarn stannar vätskan kvar i mellanörat i minst ett år. Om man inte blir frisk av sig själv, är effekten av dränagebehandlingen mycket god i de allra flesta fall. Bestående hörselnedsättning som följd av denna sjukdom förekommer mycket sällan.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons