Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hörselnedsättning

Hörselnedsättning kan orsakas av olika tillstånd. Skadan kan sitta i hörselgången, mellanörat, innerörat, hörselnerven eller i hjärnan.


Uppdaterad den: 2023-01-27

Annons

Vad är hörselnedsättning?

Översiktsbild av öra
 

Hörselnedsättning definieras som nedsatt hörsel eller total förlust av hörseln på ena eller båda öronen. Det kan vara övergående eller bestående.

Annons
Annons

Symtom

Hörselnedsättning kan inträffa plötsligt eller komma gradvis under flera år. Om hörselnedsättningen kommer gradvis upptäcks den ofta inte förrän hörseln är så dålig att man har problem med att följa med i ett normalt samtal. Undantagsvis kan akut hörselförlust uppstå efter en skallskada eller i samband med sjukdomar, till exempel mellanöroninflammation, Ménières sjukdom och liknande.

Nedsatt hörsel kommer ofta med åldern, så kallad presbyacusis, och är den vanligaste orsaken till försämrad hörsel. Vissa typer av hörselnedsättning kan gå i arv.

Orsak

Hörselnedsättning kan ha sitt ursprung i hörselgången, mellanörat, innerörat, hörselnerven eller i hjärnan. I hörselgången är det som regel inflammation eller för mycket öronvax som är orsak till den övergående hörselnedsättningen.

I mellanörat kan akut inflammation leda till övergående hörselnedsättning. Den typen av öroninflammation är vanlig hos barn. Kronisk inflammation med vätska i mellanörat kan ge långvarigt nedsatt hörsel.

Hörselnedsättning till följd av en skada på innerörat kan bero på barnsjukdomar (till exempel mässling eller hjärnhinneinflammation). Sjukdom hos modern under graviditeten (till exempel röda hund) kan också ge hörselnedsättning hos barnet. De här sjukdomarna kan leda till varaktig skada på innerörat och hörselnerven.

Ménières sjukdom påverkar också innerörat och kan ge periodvis nedsatt hörsel. Efter hand kan hörselnedsättningen bli permanent. Även höga ljud från till exempel en bullrig arbetsplats eller musik på hög volym kan ge varaktiga skador i innerörat. Det är viktigt med vilopauser från höga ljud för att undvika skador – exponeringstiden för höga ljud är avgörande för skadeutvecklingen.

Hörselnedsättning till följd av åldrande beror på förändringar i innerörat och hörselcentrum i hjärnan. Det är helt normalt och en del av det naturliga åldrandet.

Annons
Annons

Diagnos

Hörselnedsättningens art och grad kan ge en ledtråd om orsaken till tillståndet. Läkaren brukar titta in i öronen med ett otoskop (lampa med förstoringsglas och tratt) för att se om trumhinnan ser normal ut, och om hörselnedsättningen beror på en inflammation i mellanörat. Med hjälp av stämgafflel som sätts på olika ställen på skallen och framför örat kan bedömning göras om hörselnedsättningen beror på ett ledningshinder (mekaniskt hinder) i mellanörat eller på nervskada. 

Ibland görs ett hörseltest, audiogram, och ibland får man träffa en öronläkare för en mer noggrann undersökning. I enstaka fall görs magnetkameraundersökning.

Behandling

Om hörseln redan är nedsatt är det viktigt att man försöker undvika bullerbelastningar så att man inte förvärrar tillståndet ytterligare. Det är också viktigt att man försöker att acceptera hörselnedsättningen och använder de hjälpmedel som är tillgängliga. Om man har behov av hörapparat täcks utgifterna helt eller delvis inom sjukvårdssystemet.

Hos äldre som upplever en gradvis hörselnedsättning görs försök att kompensera detta med hjälp av hörapparat och andra hjälpmedel. Om orsaken till hörselförlusten ligger i mellanörat kan en operation i vissa fall leda till en förbättring av hörseln.

Skador eller hörselnedsättningar i innerörat går inte att behandla. Det enda som kan hjälpa i sådana fall är hörapparat eller liknande. Beror hörselnedsättningen på en öroninflammation ges ofta antibiotika. Annars finns det inga effektiva mediciner mot hörselnedsättning.

Prognos

Förloppet på sikt beror på vad som orsakar hörselnedsättningen. Hos äldre blir hörseln gradvis sämre av naturliga orsaker. Unga människor med hörselnedsättning kan ibland uppleva en förbättring av hörseln, men hörselnedsättningen kan även hos dem bli bestående och förvärras ytterligare med det naturliga åldrandet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.