Näspolyper

Näspolyper är vätskefyllda, godartade utbuktningar i näsans slemhinna. Utseendet brukar påminna om en skalad vindruva. Näspolyper hos vuxna ska inte förväxlas med körteln (adenoiden) bakom näsan hos barn.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Peter Åhnblad, Överläkare och ÖNH-specialist, Sickla ÖNH-center Nacka

Annons

Barn med näspolyper är mycket sällsynt och beror oftast på en underliggande sjukdom som exempelvis cystisk fibros. Ett par procent av den vuxna befolkningen får näspolyper och de är vanligare hos män än hos kvinnor. Det är också vanligare att de som har astma också samtidigt har näspolyper. Personer med överkänslighet mot acetylsalicylsyra (som finns i flera sorters ”huvudvärkstabletter”, dock inte de som enbart innehåller paracetamol) drabbas också oftare av näspolyper.

Orsaker

Den exakta orsaken bakom dessa näspolyper är inte känd. Det är känt att näspolyperna har sitt ursprung i en långvarig inflammation i näsans slemhinna.&nbsp Varför åkomman är vanligare hos män är inte heller klarlagt. Något samband med exempelvis allergi är inte känt.

Symtom

Det vanligaste symtomet är nästäppa som ofta utvecklas långsamt under flera år. Sedan brukar luktsinnet försämras och en ständig snuva finnas närvarande. Nästäppan kan leda till snarkningar och sämre sömn. Polyperna kan leda till återkommande bihåleinflammationer och tryckkänsla i ansiktet. Nysningar och hosta är också vanliga symtom. Sammantaget brukar personer med näspolyper ha en känsla av att ”alltid vara förkylda”. Ibland ansamlas också en seg snuva bakom näsan. Förkylningar brukar förvärra symtomen.

Annons
Annons

Diagnos och undersökning

Diagnosen ställs genom att doktorn lyssnar på sjukhistorien och symtomen samt undersöker bland annat näsa, munhåla och svalg med en liten spegel i munnen eller via ett titthålsinstrument (så kallat fiberskop/fiberoptik eller ett endoskop) i näsan. Ibland görs undersökning med datortomografi eller magnetkamera av näsa och bihålor för att se hur polyperna mer exakt sitter, speciellt om en operation planeras (se under Behandling nedan). Om näspolyperna bara finns i ena näsgången eller om polyperna inte ser typiska ut tas ett vävnadsprov för analys och säkerställande av diagnosen.

Prognos

Näspolyper är en kronisk slemhinnesjukdom som idag inte kan botas men symtomen kan i de flesta fall hållas i schack med hjälp av behandling (se nedan).

Behandling

Behandlingen går ut på att dämpa inflammationen i näsans slemhinna. I första hand behandlas näspolyper med cortison lokalt i näsan i form av spray, droppar eller pulver. Nässköljningar med koksaltlösning brukar också rekommenderas för att minska den irriterande snuvan och för att ge cortisonet bättre möjligheter till effekt. Ibland kan en kortare kur med kortisontabletter användas. Vid stora och utbredda polyper kan en operation behövas för att avlägsna dessa. Det finns olika sorters operationer och dessa kan utföras antingen i lokalbedövning eller i narkos (full nedsövning). Även efter en operation måste behandlingen fortsätta med kortison i näsan och nässköljningar för att förhindra att polyperna växer till igen.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons