Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Förstorad körtel bakom näsan hos barn


Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Körteln bakom näsan kallas adenoiden eller felaktigt för ”polypen eller polyper i näsan” hos barn. Körteln finns rakt bakom näsan och ovanför mjuka gommen i vad som kallas nässvalget (den översta delen av svalget) och består egentligen inte av körtelvävnad utan av lymfvävnad liknande den vävnad som bland annat finns i halsmandlarna.

Orsaker

Körteln bakom näsan finns hos alla barn då den har betydelse för immunförsvaret under barndomen. Varför körteln blir stor och täpper till hos vissa barn är inte klarlagt men det kan finnas ett samband med många förkylningar. Körteln tillbakabildas vanligen i skolåldern och är helt borta hos vuxna.

Annons
Annons

Symtom

Om körteln blir stor kan den ge besvär i form av nästäppa, snarkningar, konstant andning genom munnen, nasalt tal eller öronkatarr.

Diagnos och undersökning

Diagnosen ställs genom att doktorn lyssnar på sjukhistorien och symtomen samt undersöker bland annat näsa, munhåla och svalg med en liten spegel i munnen eller via ett titthålsinstrument (så kallat fiberskop/fiberoptik) i näsan

Annons
Annons

Prognos

Om en förstorad körtel opereras bort (se under Behandling nedan) brukar symtomen snabbt helt gå tillbaka och barnet blir friskt. Ibland kan körteln växa till på nytt och operationen kan då behöva göras om.

Behandling

En förstorad körtel bakom näsan kan opereras bort, oftast genom en skrapning via munnen och i narkos (full nedsövning). Operationen är enkel och tar vanligen 10-20 minuter och efteråt kan barnet gå hem efter några timmars övervakning. Såret får självläka och risken för komplikationer (blödningar och infektioner) är mycket liten. Efter operationen brukar barnet inte ha någon större smärta från såret. Om det samtidigt finns förstorade halsmandlar kan även dessa opereras bort och om det samtidigt finns öronkatarr kan små dränagerör i trumhinnan opereras in för att ventilera mellanörat.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.