Halscystor


Uppdaterad den: 2012-10-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är halscystor?

Cystor är vätskefyllda hålrum under hudytan. På båda sidor om halsen kan det finnas anlag för att utveckla cystor, så kallade laterala halscystor. Även i halsens mittlinje kan det förekomma en cysta som kallas medial halscysta.

Halscystorna har koppling till utvecklingen under tidigt fosterstadium. De laterala halscystorna härstammar från utvecklingen av gälfickor, medan den mediala halscystan har sitt ursprung i bildandet av sköldkörteln (tyreoidea). I fosterstadiet anläggs sköldkörteln vid tungroten. Sedan vandrar den nedåt halsen tills den når sin slutliga plats nederst, framtill på halsen. "Gången" (ductus thyreoglossus) som den har vandrat ned genom, sluter sig vanligtvis före den tionde veckan under fosterstadiet. Hos vissa finns det dock kvar rester av kanalen efter födseln. För de allra flesta är detta inte något problem – det händer aldrig något. Hos några få kan dock efterlämnad vävnad i gången bilda en cysta. Oftast händer det efter en föregående luftvägsinfektion.

Halscystor är inte ovanliga. Mediala halscystor är den vanligaste orsaken till en kula framtill på halsen på barn. Även om de flesta patienter är barn eller ungdomar, är upp till en tredjedel äldre än 20 år när de söker läkare. Det finns inga könsskillnader.

Annons
Annons

Hur diagnostiseras tillståndet?

Cystor på halsen växer långsamt och de syns oftast först i tonåren eller i tidig vuxen ålder. Tillväxten sker oftast i intervall och det är inte ovanligt att cystan blossar upp i storlek i samband med en förkylning eller liknande.

Cystor på halsen kan visa sig som små knutor eller lokala svullnader under huden och ibland ses en öppning i huden ur vilken vätska kan sippra eller pressas ut. Cystorna kan också bli inflammerade och blir då röda och ömma.

Cystor på halsen har för det mesta ett så typiskt utseende och lokalisation att det vanligtvis är enkelt att ställa diagnosen. I vissa fall används bilddiagnostik som ultraljud eller datorskiktröntgen för att bekräfta diagnosen (läs vidare nedan).

Annons
Annons

Hur behandlas halscystor?

Sköldkörteln

Cystor på halsen är ofarliga och de behöver inte tas bort om de inte är till besvär. Om behandling krävs sker detta genom att cystan och eventuellt en del av tungbenet (os hyoideum) och utförsgången avlägsnas kirurgiskt.

Cystor som sitter på mittlinjen på framsidan av halsen kan i vissa fall förväxlas med eller sitta tätt intillsköldkörteln. Därför måste denna oftast undersökas före ingreppet. Detta kan göras med hjälp av ultraljud, datorskiktröntgen eller med så kallad isotopscintigrafi. Sistnämnda är en undersökningsmetod där små mängder av ett radioaktivt märkt ämne sprutas in i blodet. Detta ämne samlas i körteln så att den kan fotograferas med en speciell kamera.

Prognos

Utan behandling är det ganska stor risk att halscystan inflammeras en eller flera gånger. Det finns risk för att en varansamling bildas som det kan gå hål på så att en fistel bildas. Vid upprepade inflammationer rekommenderas operation. Även efter en korrekt utförd operation finns risk för återfall i 3–5 %.

Utan behandling kan det i cirka 1 % av fallen uppstå cancer i cystan. Detta förekommer i så fall hos äldre personer.