Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Halscystor

Halscystor kan visa sig genom en svullnad eller knöl på halsen. Halscystor upptäcks ofta hos barn eller unga vuxna. De brukar inte ge några särskilda symtom.


Uppdaterad den: 2021-11-09

Annons

Vad är halscystor?

Halscystor är hålrum i halsen som inte har kontakt med huden eller med inre organ såsom luftstrupen eller matstrupen. Hålrummen uppstår till följd av att det under fosterstadiet har blivit en felaktig utveckling av strukturer i halsen. Resultatet är att det finns viss vävnad kvar i halsen som borde ha försvunnit. För de allra flesta är detta inte något problem – det uppstår aldrig några symtom. Hos några få kan dock efterlämnad vävnad i bilda en cysta.

Ofta upptäcks halscystor under barndomen men de kan också uppstå hos vuxna. Det finns inga könsskillnader i förekomsten. 

Annons
Annons

Symtom

De flesta som söker vård har en svullnad på halsen, antingen i mittlinjen eller mer på sidan av halsen. Svullnaden behöver inte ge några symtom alls men det finns en risk att det uppstår en infektion i cystan. Svullnaden kan då bli öm och kan i sällsynta fall svullna upp och trycka på till exempel luftvägen. Det kan också bildas en gång mot huden ur vilken vätska kan sippra eller pressas ut, en så kallad fistel

Orsak

Halscystorna har koppling till utvecklingen under tidigt fosterstadium. De laterala halscystorna härstammar från utvecklingen av gälfickor, medan den mediala halscystan har sitt ursprung i bildandet av sköldkörteln (tyreoidea). I fosterstadiet anläggs sköldkörteln vid tungroten. Sedan vandrar den nedåt halsen tills den når sin slutliga plats nederst, framtill på halsen. "Gången" (ductus thyreoglossus) som den har vandrat ned genom, sluter sig vanligtvis före den tionde veckan under fosterstadiet. Hos vissa finns det dock kvar rester av kanalen efter födseln, vilket kan leda till halscystor.

Annons
Annons

Diagnos

Cystor på halsen har för det mesta ett så typiskt utseende och lokalisation att det vanligtvis är enkelt att ställa diagnosen. I vissa fall används bilddiagnostik som ultraljud eller datorskiktröntgen för att bekräfta diagnosen. Ibland tas prover och särskilt hos vuxna kan det behövas ett vävnadsprov för att utesluta andra sjukdomar, särskilt cancer i huvud-halsregionen. 

Behandling av halscystor

Om man har en halscysta är risken stor att det blir en infektion i den så småningom. Därför tas en halscysta ofta bort med hjälp av kirurgi där man tar bort cystan och eventuella utförsgångar (fistlar). Har man en pågående infektion i en halscysta så behandlas den med antibiotika. 

Prognos

Prognosen är god. Efter en korrekt utförd operation finns risk för återfall men den risken är inte stor. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.