Förstorade tonsiller

Stora halsmandlar, hypertrofiska tonsiller, är särskilt vanligt hos små barn. Med åren avtar halsmandlarnas relativt stora storlek och få personer får bestående besvär av dem. Vissa besväras dock av stora halsmandlar och vissa får kontinuerligt infektioner i de förstorade halsmandlarna. Dessa grupper kan ha nytta av att avlägsna mandlarna.

Uppdaterad den: 2012-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är tonsillhypertrofi?

Tonsiller är detsamma som mandlarna i halsen. Tonsillerna är aktiva lymfkörtlar i halsen. De ökar i storlek vid halsfluss, men krymper oftast till vanlig storlek igen efteråt.

Tonsillhypertrofi betyder att halsmandlarna är förstorade (hypertrofiska) utöver det normala, även då akut infektion inte föreligger.

Förstorande halsmandlar är ett vanligt tillstånd, särskilt bland barn i åldern två till sex år. Hos barn blir de förstorade halsmandlarna mindre besvärande med åren eftersom utrymmet i svalget blir större i takt med att barnet växer, medan halsmandlarna däremot växer mycket litet. Det som hos ett barn kan se ut som stora klumpar kan se helt oskyldigt ut på en vuxen.

Annons
Annons

Orsaken till att den enskilde besväras av stora halsmandlar är okänd.

Diagnos

De flesta som lider av tonsillhypertrofi har halsfluss något oftare än genomsnittet. Hos individen kan även de stora halsmandlarna leda till att rösten förändras så att pratet blir "grötigt". I vissa fall är halsmandlarna så stora att de ger problem med att svälja.

När det är dåligt med plats i svalget kan detta påverka sömnen och den enskilde kan besväras av orolig sömn till följd av detta tillstånd.

Annons
Annons

De stora halsmandlarna är enkla att se vid en vanlig undersökning av halsen.

Behandling

Besvären som följer med tonsillhypertrofi kan vara svåra, men de går vanligtvis över. Som tidigare nämnts växer de flesta ifrån tillståndet och läkarna försöker därför att vänta så länge som möjligt med en eventuell operation.

Ett kirurgiskt ingrepp av denna typ kräver narkos och medför förhållandevis stora besvär med smärtor och sårighet i svalget efter operationen. Detta är också en av orsakerna till att avvakta och bara operera de som har mest uttalade besvär.

Orsaker till att ansöka om operation är:

  • Återkommande infektioner i halsmandlarna tre till fyra gånger per år i mer än två år, särskilt om det påvisas att streptokocker är orsak till infektionerna.
  • Halsböld i vävnaden runt halsmandlarna.
  • Om halsmandlarna är så stora att barnet inte får i sig tillräckligt med näring.
  • Om nattsömnen blir förstörd på grund av tätheten i näsa och svalg.

Annons
Annons
Annons