Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Förstorade tonsiller

Stora halsmandlar är särskilt vanligt hos små barn men förekommer också hos vuxna. Hos vissa leder de till besvär såsom snarkningar eller andningsuppehåll på natten.


Uppdaterad den: 2019-08-08
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är tonsillhypertrofi?

Tonsillernas lokalisation i munhålan.

När man pratar om tonsiller menar man vanligtvis mandlarna i halsen. Tonsillerna är lymfkörtlar i halsen som har en skyddande funktion mot virus-, bakterier- eller svampangrepp. De ökar i storlek vid till infektioner i halsen som till exempel streptokockinfektion i halsen, men krymper oftast till vanlig storlek efteråt.

Tonsillhypertrofi betyder att halsmandlarna är förstorade (hypertrofiska) utöver det normala, utan att det beror på en infektion. 

Förstorade halsmandlar är ett vanligt tillstånd, särskilt hos barn. Hos barn blir de förstorade halsmandlarna mindre besvärande med åren eftersom utrymmet i svalget blir större i takt med att barnet växer, medan halsmandlarna däremot växer mycket litet. Vuxna kan också ha besvär med stora halsmandlar. 

Annons
Annons

Symtom

Tonsillerna kan vara stora utan att de leder till symtom. Hos vissa har de dock en påverkan på förmågan att andas, särskilt under natten. De kan vara orsaken till snarkning eller andningsuppehåll med trötthet och koncentrationssvårigheter som följd. Hos andra kan de leda till svårigheter att äta/dricka eller leda till problem med att bita korrekt. 

Feber och halsont hör inte till tonsillhypertrofi utan det är tecken på en infektion i halsen. Infektioner i halsen förekommer oftare hos patienter med stora tonsiller. 

Orsak

Orsaken till att någon får stora halsmandlar är okänd. Studier bland ungdomar och vuxna har visat att lägre ålder ger ökad risk för stora halsmandlar, liksom problem med sura uppstötningar och rökning. 

Annons
Annons

Diagnos

Stora halsmandlar är enkla att se vid en vanlig undersökning av halsen. Det behövs inga ytterligare undersökningar. Om de leder till besvär är det viktigt att kartlägga hur de påverkar dagliga aktiviteter och sömnen. 

Behandling

Stora halsmandlar som ger inga eller lättare besvär behöver inte behandlas. Hos personer med svårare besvär kan man överväga en operation. Vanligen tas en del av tonsillerna bort men i vissa fall tas tonsillerna bort helt. Sådana operationer ska inte göras i onödan, eftersom operationen kräver narkos och kan leda till blödningar under och efter operationen samt smärta i svalget.

Prognos

Hos vissa går symtomen tillbaka med åren. Om man opererar försvinner symtomen ofta snabbt. Prognosen efter en operation är god och det är ovanligt att symtomen återkommer. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons