Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Näs- och bihålecancer

Näs- och bihålecancer är sällsynt. I början är symtomen få och när diagnosen ställs är därför sjukdomen ofta långt framskriden.


Uppdaterad den: 2021-07-22

Annons

Vad är näs- och bihålecancer?

Bihålorna är slemhinneklädda hålrum i kraniet. Det finns i huvudsak fyra bihålor (maxillaris, ethmoidalis, sphenoidalis, frontalis). Alla bihålor har en öppning till näsan.

Cancer i dessa strukturer har i allmänhet sitt ursprung i slemhinnan (skivepitelcancer), men det finns dessutom ett flertal andra celltyper som kan ligga till grund för cancersjukdomen. Även om det finns olika typer har de alla ett relativt liknande förlopp.

I mer än hälften av fallen sitter cancern i näsan. Av bihålorna är det käkhålan (bihålan som ligger vid sidan om näsan under ögat; sinus maxillaris) som oftast drabbas.

Näs- och bihålecancer drabbar cirka 65 personer per år i Sverige. Något fler män än kvinnor drabbas och de som insjuknar är ofta i 70 årsåldern.

Annons
Annons

Symtom

Det är ofta få symtom i början och sjukdomen upptäcks därför ofta i ett sent skede. Symtom kan vara att en tandprotes inte längre passar, nedsatt känsel i ansiktet, försämrad syn (eventuellt dubbelseende), smärtor, ensidig nästäppa, blod som sipprar ur näsan, lockkänsla i ett öra eller en bihåleinflammation som inte ger med sig. Symtomen har sitt upphov i en tumör som trycker på och växer sig in i omgivande vävna 

Orsak

Rökning och långtidsexponering, ofta genom yrket, för trädamm, nickelföreningar, metalliskt nickel, sexvärt krom och polyaromatiska kolväten (PAH) innebär en ökad risk för näs- och bihålecancer.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan ställas efter analys av vävnadsprover från tumören. Innan proverna tas måste läkaren göra en allmän öron-, näs- och halsundersökning för att eventuellt kunna bekräfta en misstanke. Om läkaren på vårdcentralen bedömer att det finns skäl till det skickas en remiss till en öron-näsa-hals-läkare. Där genomförs ytterligare undersökningar för att ett säkert besked om tillståndet ska kunna ges.

Behandling

Behandlingen varierar beroende på hur långt framskriden sjukdomen är och vilken celltyp som tumören har. De flesta behandlas med en kombination av kirurgi och strålbehandling. Cellgiftsbehandling används ibland. 

Prognos

Ju tidigare tillståndet diagnostiseras, desto bättre är prognosen. Dessvärre upptäcks näs- och bihålecancer ofta ganska sent och prognosen är då mindre god.

När man beskriver överlevnad vid cancer används begreppet relativ överlevnad. Med det menas den överlevnad som är relaterad till cancern. Vissa personer skulle ha avlidit oavsett cancern och det räknas inte. Den relativa femårsöverlevnaden för näs- och bihålecancer är 52 procent. Prognosen är bättre om cancern sitter i näsan, men sämre om spridning skett till lymfkörtlar. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.