Sialoadenit (spottkörtelinflammation)


Uppdaterad den: 2012-10-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är sialoadenit?

Stora spottkörtlarna

Sialoadenit är den medicinska beteckningen på infektion i en spottkörtel. Infektionen orsakas vanligen av bakterier.

Vi har tre viktiga spottkörtlar. Den största (glandula parotis) ligger vid käkvinkeln alldeles framför örat. De två andra (glandula submandibularis och glandula sublingualis) ligger innanför underkäken. Om man får infektion i någon av dessa körtlarna blir det ömt i ett eller flera av de nämnda områdena.

Orsak

Infektionen uppstår som regel sekundärt till en spottsten. Det innebär att man har en spottsten som blockerar utförsgången från körteln. Följden av detta blir en infektion i spöttkörteln. Om man dessutom har dålig munhygien ökar sannolikheten avsevärt för att drabbas av sialoadenit. Vid mycket dålig munhygien kan det i sig själv vara tillräckligt för att man får en infektion utan att det finns spottsten.

Annons
Annons

Utöver det som nämns ovan finns det andra tillstånd som bidrar till att öka risken för en sådan inflammation. Detta gäller personer som är dehydrerade (för lågt vätskeintag, uttorkade), som har kronisk sjukdom eller Sjögrens syndrom.

Symtom

De första symtomen som visar sig är ömma områden runt körteln. Ömheten blir snart mer smärtsam (särskilt vid måltider) och spottkörteln svullnar upp. Om infektionen är kraftig kommer man att känna sig allmänt medtagen med feber och svaghet.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån de symtom patienten beskriver och de fynd som läkaren gör. I många fall går det att pressa ut var från körteln – något som gör att man kan känna sig relativt säker på diagnosen. Ibland tas blodprov, men det är inte nödvändigt för att ställa diagnosen utan görs bara för att bekräfta misstanken.

Annons
Annons

Behandling

Behandlingen består av två lika viktiga åtgärder. För att bli av med den akuta infektionen använder man antibiotika. Samtidigt påbörjas egenbehandling. Den består först och främst av god munhygien. Vidare kan man hjälpa salivutsöndringen genom att tugga tugggummi. Sura ämnen, som att suga på en citronskiva, ökar också salivproduktionen och utsöndringen av saliv.

I enstaka fall kan det bli aktuellt med inläggning på sjukhus för att ge antibiotika intravenöst (direkt i ett blodkärl).


Annons
Annons
Annons